Obavijest o produženju roka za prijavu na program "Best of Sout East"

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tel: 035 300 526
Tuzla, 23.02.2012. godine

Obavijest o produženju roka za prijavu na program "Best of Sout East"Obaviještavamo zainteresirane da je produžen rok za prijavu na program "Best of Sout East" do 16.03.2012. godine, iz razloga što se rad mnogih univerziteta odvijao otežano proteklom periodu. Detaljnije informacije se mogu naći u novom letku koji se nalazi u prilogu.

Informacije o prijavi i selekciji