OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 11.09.2017. godine

 O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Admira Beha, dana 09.10.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:


«Determinante diskriminacijskog društvenog i radnog položaja gluhih osoba u Bosni i Hercegovini»,pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Alma Avdić, vanredni profesor, izabrana za užu naučnu oblast „Audiologija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr.sc. Husnija Hasanbegović, redovni profesor, izabran za užu naučnu oblast „Audiologija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski  fakultet Univerzitet u Tuzli, član,
3. dr. sc. Lejla Junuzović-Žunić, vanredni profesor, izabrana za užu naučnu oblast  
„Logopedija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.