OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. M. Hevaija uskufija br. 7.
T U Z L A

 


O B J A V L J U J EKandidat Selma Begović, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom

 

“Komprarativnopravna analiza novčane kazne u Bosni i Hercegovini i
Republici Hrvatskoj u period od 2003-2013. godine”
,

 

dana  06. 07. 2017. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:1. Dr sc. Vedad Gurda, doc. – predsjednik,
Uža naučna oblast Krivično – pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
2. Dr sc. Borislav Petrović, red. prof. –mentor i član,
Nastavni predmeti Krivično pravo i Kriminologija
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
3. Dr sc. Dževad Mahmutović, doc. – član,
Uža naučna oblast Krivično– pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
 Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.
Pristup javnosti je slobodan.REZIME RADA


Studija komparativnopravne analize novčane kazne u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj odnosi se na period od 2003. – 2013., a za cilj ima analizirati normativne akte pomenutih zemalja i obraditi statističke podatke o broju izrečenih novčanih kazni, glavnoj i sporednoj novčanoj kazni te krivičnim sankcijama. Način prikupljanja podataka za provođenje ove studije bazirao se na podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Federalnog zavoda za statistiku, Republičkog zavoda za statistiku, Suda Brčko Distrikta te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Podaci su prikupljeni iz nejedinstvenih sistema upravljanja podacima što je poprilično otežavalo provođenje studije. Rezultati studije su pokazali da se u sistemu normi propisivanje i izricanje novčane kazne u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj u određenim dijelovima razlikuje. Nadalje, broj izrečenih novčanih kazni u pomenutim zemljama značajno se razlikuje te je ukupan broj izrečenih novčanih kazni u Bosni i Hercegovini za period istraživanja bio 21074, a u Republici Hrvatskoj 27261. Isto tako utvrđen je trend stalnog pada broja izrečenih novčanih kazni u Republici Hrvatskoj dok je u Bosni i Hercegovini trend kretanja novčane kazne trpio blage varijacije s naznakom pada u zadnjim godinama. Studija nije pokazala da postoji statistički značajna korelacija između broja izrečenih glavnih novčanih kazni i ukupnog broja krivičnih sankcija u odnosu na novčanu kaznu. Istraživanje novčane kazne u Bosni i Hercegovini nije zastupljeno u velikoj mjeri te bi ova studija trebala dati doprinos pravnim naukama i poticaj drugim istraživačima za istraživanje ove problematike.

Ključne riječi: novčana kazna, krivične sankcije, glavna novčana kazna, sporedna novčana kazna, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska.