OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.02.2017. godine
O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Bećirović dr Elvir, dana 10.03.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Povezanost emocionalne inteligencije, aleksitimije i empatije sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Alija Sutović, redovni profesor, za nastavni predmet „Psihijatrija sa medicinskom psihologijom“,
Medicinski fakultet  Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.sc. Esmina Avdibegović, redovni profesor, za nastavni predmet „Psihijatrija sa medicinskom psihologijom“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i
3. dr.sc. Izet Pajević, redovni profesor, za nastavni predmet „Psihijatrija sa medicinskom psihologijom“,
Medicinski  fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.
Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.