OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET


O B A V I J E S T


Alma Bećirović  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:


„Anglizmi u ekonomskom registru u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku" (Anglicisms in the Economy Register of the Bosnian/Croatian/Serbian Language).


Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 14.06.2017. u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:
1.Dr. sc. Tanja Pavlović, docent  izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2.Dr. sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida, docent izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
3.Dr. sc. Mirza Džanić, docent izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije:  dr. sc. Alma Jahić, docent  izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

Sažetak
Ovaj rad nastoji pokazati da se ekonomski registar bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika znatno oslanja na jezično posuđivanje iz engleskog jezika. Analiza je zasnovana na korpusu internetskih izvora dnevnih novina vodeći računa o geografskoj zastupljenosti istih, te su odabrana po dva izvora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Analizi primjera je pristupljeno s tri aspekta (fonološki, morfološki i semantički). U radu se takođe posmatra vrsta riječi u oba jezika s ciljem da se ustanove eventualne promjene koje su se desile nakon samog procesa tranzicije iz jednog jezika u drugi. Nakon iscrpne analize, izvršena je klasifikacija obrađenih termina kao anglizama. Osnovna hipoteza u ovom radu je da savremeni bosanski/hrvatski/srpski jezik obiluje anglizmima u registru ekonomije, uprkos činjenici da bosanski/hrvatski/srpski jezik posjeduje odgovarajuće lingvističke zamjene za veliku većinu ispitanih anglizama. Izvjesno je da su anglizmi u ekonomskom registru podvrgnuti ustanovljenim fonološkim, morfološkim i semantičkim promjenama i da su uglavnom ortografski prilagođeni. Takođe se pretpostavlja da je broj imeničkih fraza čiji prvi element mijenja vrstu riječi podjednak broju imeničkih fraza čiji elementi zadržavaju istu vrstu riječi.