BAYHOST stipendije za učenje njemačkog jezika, Bavaria 2018

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 16.02.2018.godine

 
BAYHOST (Bavarski univerzitetski centar za Srednju, Istočnu i Jugoistočnu Evropu) objavio je konkurs za stipendije – kursevi njemačkog jezika u 2018. godini u Bavariji, Njemačka. Stipendija uključuje školarinu, smještaj i hranu. Putni troškovi, osiguranje i viza nisu uključeni u ovu stipendiju te troškove snosi kandidat.


KO SE MOŽE PRIJAVITI?


Mogu se prijaviti studenti i mlađe nastavno osoblje sa svih studijskih disciplina sa visokoobrazovnih institucija navedenih zemalja (ispod).


POSEBNI USLOVI


- Aplikanti moraju imati državljanstvo jedne od zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija, Slovenija i Ukrajina;
- Aplikanti moraju biti studenti (upisani na studij u tekućoj godini) ili zaposleni (nastavno osoblje) na jednom od univerziteta iz navedenih zemalja;
- U trenutku prijave na konkurs, studenti moraju imati završena najmanje dva semestra, kao i obezbijediti prepis ocjena položenih predmeta;
- Aplikanti moraju obezbijediti dokaz o poznavanju njemačkog jezika, minimalan nivo B1;
- Moraju biti stariji od 18 godina.
Napomena: Aplikanti koju su već koristili ovu stipendiju se ne mogu ponovo prijaviti.


POTREBNI DOKUMENTI


- online prijavni formular koji je treba biti popunjen u potpunosti. Nakon toga dobijate kopiju online prijavnog formulara priloženog u pdf-u putem emaila kojeg trebate isprintati,
- motivacijsko pismo o vašem učešću na kursu njemačkog jezika u Bavarskoj (1-2 stranice, na njemačkom ili engleskom jeziku),
- CV na njemačkom ili engleskom jeziku sa skorašnjom fotografijom,
- prepis ocjena uključujući i kratko objašnjenje sistema ocjenjivanja,
- dokaz da ste trenutno upisani/zaposleni na visokoobrazovnoj instituciji,
- fotokopija vašeg pasoša (za zemlje izvan EU),
- dokaz o poznavanju njemačkog jezika na nivou B1 (bilo koji certifikat/pismo kojim se dokazuje vaš postignuti nivo znanja njemačkog jezika),


Dodatno: dokaz o stažiranju, dodatnim kvalifikacijama i/ili volontiranju (ovi dokumenti nisu obavezni, ali bi bilo dobro uključiti ih ako imate takvo iskustvo.)
Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji, uslovima prijave, kao i često postavljenim pitanjima možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU


Kandidati moraju poslati sve dokumente putem pošte BAYHOST-u do 26. marta 2018. godine (što znači da dokumenti moraju biti do tog datuma u BAYHOST-u). Slanje faksom ili putem emaila neće biti prihvaćeno. Zakašnjele prijave također neće biti prihvaćene.


GDJE POSLATI DOKUMENTE?


Prijavu sa dokumentima šaljete na:
BAYHOST, Stichwort: „Sommersprachkursbewerbung“
UNIVERSITÄTSSTR. 31
93053 REGENSBURG
DEUTSCHLAND


Dodatne informacije o ljetnjim kursevima i procesu prijave dostupni su na web stranici:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html i na BAYHOST facebook profilu: https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/.