Apliciranje za CEEPUS III mreže

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.11.2013. god.

 

 
U okviru realizacije Centralno - evropskog programa razmjene univerzitetskih studija - CEEPUS III, otvoren je novi krug za dostavu aplikacija mreža u okviru kojih će biti realizovane razmjene profesora i studenata u akademskoj 2014/15. godini.

Rok za podnošenje aplikacija CEEPUS mreža, koje čine partnerske visokoškolske institucije, je 15. januar 2014. godine.

Nakon isteka roka za podnošenje aplikacija, državne komisije zemalja članica CEEPUS III programa vrše evaluaciju i bodovanje podnešenih aplikacija u sklopu prvog kruga ocjenjivanja mreža.

Univerziteti su obavezni da, do 25. novembra 2013. godine, imenuju eskperta / člana Državne komisije za ocjenu CEEPUS mreža ispred matičnog univerziteta.

Potrebne informacije o CEEPUS mrežama biće objavljene na internet stranici www.ceepus.info.


Više informacija možete vidjeti ovdje.