OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
 


O B A V I J E S T


Aldijana Aličković Žunić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:
 

„Pedagoški uticaj razrednika na razvoj pozitivnih osobina kod učenika osnovne škole“.


Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 12.06.2017. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:
1. Dr. sc. Selma Porobić, vanredni profesor  izabrana za užu naučnu oblast „Pedagogija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2. Dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
3. Dr. sc. Emina Begović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 

Rezervni član Komisije:  dr. sc. Sead Rešić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Metodika nastave matematike“, Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

Sažetak
Rad predstavlja vrijedan doprinos odgojno-obrazovne funkcije razrednika i odgovor  na mnoga pitanja iz domena pedgoške funkcije razrednika.U  radu je znanstveno  obrađeno pitanje pedagoškog uticaja nastavnika na razvoj pozitivnh osobina kod učenika osnovne škole, pri čemu je naglasak stavljen  na pedagoško djelovanje razrednika.Polazeći od teorijske osnove, korištene literature i analize rezultata i prakse došlo se do rezultata s čime se najčešće  razrednici susreću prilikom neposrednog rada s učenicima, koje su to poželjne, a koje nepoželjne osobine kod razrednika,  koje osobine učenici i roditelji cijene kod njih i kakvi su stavovi razrednika i roditelja o pedagoškom uticaju na razvoj pozitivnih osobina kod učenika.Rezultati istraživanja u koje su uključeni nastavnici razredne nastave osnovnih škola Brčko distrikta, roditelji i učenici upućuju na zaključak velike povezanosti mišljenja nastavnika, učenika i roditelja da postoji veliki broj osobina kod nastavnika koje su poželjne, da postoji veliki broj osobina koje učenici cijene kod nastavnika,  i da razrednici i roditelji imaju pozitivne stavove o pedagoškom uticaju na razvoj pozitivnih osobina kod učenika. Razrednik svojim vlastitim primjerom, razumijevanjem učenika i komunikacijom, pozitivnim djelovanjem i poticajem, stučnošću, podrškom, dosljednošću, svjesnim prenošenjem informacija, kreativnim radom, stvaranjem radnih navika, uvažavanjem mišljenjam i drugim osobinama vrši pedagoški uticaj na razvoj pozitivnih osobina kod učeniaka, stavovi su ispitanika.Rad predstavlja vrijedan doprins razvoja Metodike odgojnog djelovanja razrednika.Istraživanjem su potvrđene hipoteze a rezulati istraživanja ukazuju na potrebu odgovornijeg djelovanja razrednika u školi.