OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.09.2016. godine

 


O B J A V LJ U J Eda će mr.sc. Fahira Alić, profesor bosanskog jezika i književnosti, dana 10.10.2016. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Jezik književnosti i jezik novinarstva na prijedlošcima književnih i novinarskih tekstova Fadile Nure Haver»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr. sc. Marica Petrović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr. sc. Anisa Avdagić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Književnost“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.