Evropski Forum Alpbach 2014


Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tel: 035 300 526
Fax: 035 300 528
E-mail: international@untz.ba

Tuzla, 18.03.2014. god.

 



Evropski Forum Alpbach 2014

Mogućnost stipendiranja polaznika



 

Od 13.-29. Avgusta 2014 oko 4.000 učeniska iz 60 zemalja će doći u tirolsko selo Alpbach, kako bi u okviru ovogodišnje međunarodne interdisciplinarne konferencije, pod temom "At the Crossroads", diskutovali aktuelne teme.

Privatna fondacija Evropski Forum Alpbach zu pomoć mnogobrojnih sponzora dodjeljuje i ove godine stipendije za učešće na Evropskom Forumu Alpbach. Stipendije su namijenjene studentima i onima, koji su tek završili studiranje, te žele učetvovati u radu Evropskog Foruma Alpbach 2014.

 

Veliku vrijednost polažemo učešću mladih studenata i apsolvenata iz cijelog svijeta. U Alpbachu oni dobijaju mogućnost da u neformalnom obliku razgovaraju i diskutuju o svim hitnim pitanjima sa renomiranim ličnostima i ekspertima Sveobuhvatni okvirni program nudi i mogućnost nastavka diskusija i izvan konferencijskih i seminarskih sala.

 

Ponovo će se organizovati 16 jednosedmičnih interdisciplinarnih seminara, koji će temu "At the Crossroads" obraditi iz različitih naučnih i ekonomskih uglova gledanja. Pored toga razgovori u Alpbachu biti će fokusirani na teme: zdravstvo, tehnologija, politika, ekonomija, kultura gradnje financijska tržišta i pravo, te će iste rasvijetliti u interdisciplinarnim diskusijama. Ljetne škole o evropskom pravu i zdravstvenoj politici, kao i bogat program kulturnih dešavanja dopunjavaju program konferencije.

 

Preliminarni program može se pogledati pod: http://www.alpbach.org/programme.

 

Svi zainteresovani se mogu prijaviti za stipendije . Sve informacije o programu stipendija mogu se dobiti pod
http://www.alpbach.org/scholarships

 

Detaljne informacije mogu se dobiti kod:

European Forum Alpbach Non-Profit Foundation under Private Law Franz-Josefs-Kai 13/10, 1010 Vienna, Austria

Tel.: +43 (1) 718 17 11-19
Fax: +43 (1) 718 17 01
E-Mail: benedikt.grawe@alpbach.org
Kontakt osoba: g-din Benedikt Grawe