Aktuelno

Poziv za učešće na ''DAAAM WEEK 2017''

 

Poziv za učešće na Dunavsku ''Future Interdisciplinary School'' (DIS) za studente doktorskih i postdoktorskih studija

 

Studentski sajam i dan otvorenih vrata na Ekonomskom fakultetu - najava događaja

 

Čestitka povodom Međunarodnog praznika rada

 

Poziv na tribinu pod nazivom "Tribina sa poslodavcima"

 

Sastanak sa predstavnicima WUS-a Austrija, projekat INCLUSION

 

Dan prirodnih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu

 

Poziv za dodjelu stipendija Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije stranim državljanima i studentima Italijanima sa prebivalištem u inostranstvu za ak.god. 2017/2018.

 

Univerzitet u Tuzli na Sajmu visokog obrazovanja

 

Okrugli stol “Visoko obrazovanje i zapošljavanje“ - najava događaja

 

Univerzitet u Tuzli na Sajmu visokog obrazovanja - najava događaja

 

Šta studirati na Univerzitetu u Tuzli 2017/18

 

Dan prirodnih nauka 2017 na Prirodno-matematičkom fakultetu - najava događaja

 

Poziv za prijavu na CEEPUS Ljetnu školu za doktorski studij

 

Poziv za učešće na 6. Međunarodnoj zdravstvenoj konferenciji

 

TIKA obećala podršku razvoju Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

Obezbijeđen pristup Mathematical Reviews

 

Čestitka povodom Uskrsa

 

Čestitka povodom Vaskrsa

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti dodijelilo 1,32 miliona KM za oblast nauke

 

Erasmus + stipendije Univerziteta u Granadi

 

Poziv za učešće na takmičenju timova "Zurich Enterprise Challenge" - ZEC 2017

 

Poziv za prijavu na stipendiju za Ljetnu školu ''Pécs Debate Academy 2017'' u Pečuhu, Mađarska

 

Poziv za prijavu na stipendiju ''Go Styria'' za zimski semestar 2017/2018.godine na Univerzitetu u Gracu, Austrija

 

Erasmus + stipendije - University of Valencia

 

Održana radionica u okviru projekta STINT Erasmus+ programa u Portu, Portugal

 

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport obilježen Svjetski dan zdravlja

 

Obilježen  7. april, Svjetski dan zdravlja kroz sportske aktivnosti

 

Održana naučna konferencija na Filozofskom fakultetu u Tuzli

 

Specijalna olimpijada BIH - Uspješno zavšene trodnevne radionice studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog i Medicinskog fakulteta u okviru specijalne olimpijade BIH

 

Erasmus + stipendija Nova De Lisboa

 

Poziv za prijavu na Fulbright studijski program za akademsku 2018/2019. godinu

 

Poziv za UNESCO /Poljska program stipendiranja iz oblasti inžinjerstva za 2017. godinu

 

Održana studentska konferencija i  promocija časopisa

 

Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 03.04.2017. god.

 

Počela Specijalna Olimpijada BoHeMSA: preko 300 takmičara, promocija lokalnih sportista, klubova i domaćih firmi

 

Održana promocija romana „Doba uvelog cvijeća“

 

Pravni fakultet u Tuzli jedan od najboljih u BiH

 

Održan okrugli sto o značaju rane intervencije kod djece sa teškoćama u razvoju

 

Program obilježavanja Svjetskog dana zdravlja u organizaciji Centra za sport i Unije studenata

 

U okviru manifestacije Dani Filozofskog fakulteta održan okrugli sto i prezentovani rezultati naučne studije

 

Trening seminar i okrugli sto  u okviru Tempus projekta koji finansira EU  „Bosanskohercegovački  kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje“ (BHQFHE)

 

Poziv za učešče na 5. Konferenciji Univerziteti u energetskoj tranziciji: Nauka i vještine za obnovljivu integraciju (Universities in the Energy Transition: Science & Skills for Renewables Integration)

 

Obilježen Međunarodni dan osoba sa autizmom

 

U utorak počinje Specijalna olimpijada BoHeMSA!

 

U srijedu 5. aprila, Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Poziv na naučnu konferenciju "Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija"

 

Proglašeni pobjednici EESTech-ovog takmičenja na temu "Nadzirano mašinsko učenje"

 

Na Filozofskom fakultetu održane dvije radionice i predavanje

 

Obilježavanje 2. aprila Međunarodnog dana osoba sa autizmom

 

Zaključci Skupštine Tuzlanskog kantona

 

Poziv na TRENING SEMINAR - Važnost usklađivanja kurikuluma na visokoškolskim institucijama baziranih na ishodima učenja sa osnovama kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine

 

Održana radionica „Između dva svijeta – Emigracija i kulturalna transformacija“

 

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja

 

dr.sc. Zumreta Kušljugić o izboru i imenovanju rektora Univerziteta u Tuzli

 

Održana radionica „Ocjenjivanje u nastavi – reakcija nastavnika, učenika i roditelja“

 

Poziv za učešće na Prvoj međunarodnoj simulaciji Arktičkog Vijeća

 

Završna konferencija Tempus projekta „BH kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje - BHQFHE“

 

Održan Erasmus + info dan o mogućnostima studiranja na Masaryk univerzitetu u Brnu, R. Češka

 

Intenzivni kurs njemačkog jezika na Institutu Heidelberger Pädagogium

 

Predstavljeno naučno i stručno stvaralaštvo Odsjeka za historiju

 

Erasmus + stipendija Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugal

 

Poziv na naučnu konferenciju "Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija"

 

Na Fakultetu elektrotehnike održana edukaciona radionica za Lokalnu rundu za evropsko takmičenje "EESTech Challenge"

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta za studente

 

Poziv za učešče na Studentskoj konferenciji u Mariboru, Slovenija

 

Funkciju Rektora Univerziteta u Tuzli obavlja prof.dr. Zumreta Kušljugić

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.03.2017. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.03.2017. god.

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOJ NAOBRAZBI
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 5, dana 17.03.2017. god.

 

Obilježen Međunarodni dan socijalnog rada

 

Prvi radni sastanak u projektu „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini “

 

Erasmus + info dan – mogućnosti studiranja na Masaryk univerzitetu u Brnu, R. Češka

 

Održan radni sastanak u okviru Erasmus+ projekta „STINT“ u Gentu (Belgija)

 

Završne pripreme za Dane Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Poziv na obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada

 

Poziv za učešče na Međunarodnoj ljetnoj školi Kosovo

 

Ljetne škole na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latviji

 

Ljetna akademija politike i međunarodnih studija “Olimpija 2017“, Grčka

 

Poziv na press konferenciju

 

PROCEDURE za izradu plana realizacije nastave za prvi, drugi i treći ciklus studija
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.02.2017. god.

 

Poziv za učešče na Ljetnoj školi u Pragu

 

Obezbijeđen pristup IOPscience bazi podataka za naučno-nastavno osoblje i studente

 

VI International Staff Training Week u Rigi, Latvija

 

Održana press konferencija na Univerzitetu u Tuzli

 

Poziv na press konferenciju

 

Čestitka povodom Međunarodnog dana žena

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST UPRAVNOG ODBORA

 

SAOPŠTENJE PRIVREMENOG SENATA POVODOM DEŠAVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Zbornik konferencije ICEI 2015 Ekonomskog fakulteta indeksiran u CPCI-SSH

 

Konzul Republike Hrvatske u Tuzli posjetio Univerzitet u Tuzli

 

Produženje roka za apliciranje na program stipendiranja ''Stipendium Hungaricum''

 

Drugi poziv za učešće na ''1.Međunarodnoj konferenciji o primjenjenoj nauci, inžinjeringu i matematici''

 

Poziv za prijavu radova za časopis ''Problems of Education in the 21st Century'' (PEC 2017)

 

Otvorene prijave za Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „BoHeMSA“, Nigerija poslala zahtjev za učešće!

 

Fulbright Foreign Student Program za studente istraživače

 

Obavještenje o organizaciji naučnog savjetovanja „Naučna misao u Bosni i Hercegovini-historijski razvoj do kraja XX stoljeća“

 

Čestitka povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

 

Na Filozofskom fakultetu održana tribina povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

 

Stipendijski program Evropskog foruma Alpbach za 2017.

 

Državna stipendija Vlade Republike Koreje za jednog kandidata

 

Stipendije Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana za master i doktorske programe

 

Poziv Centralne evropske inicijative za mlade pisce

 

Državne stipendije Ruske Federacije za građane Bosne i Hercegovine

 

Međunarodna konferencija o upravljanju, umjetnoj inteligenciji, robotici i optimizaciji – ICCAIRO 2017

 

Održana trening radionica u okviru Tempus projekta "BHQFHE" u Splitu, Hrvatska

 

Program Manifestacije "Dani Filozofskog fakulteta"

 

Posjeta delegacije Univerziteta u Pečuhu Univerzitetu u Tuzli

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TREĆEM CIKLUSU – DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 20.02.2017. godine

 

Posjeta delegacije Univerziteta u Pečuhu Univerzitetu u Tuzli - poziv medijima

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Amasya univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

PRAVILNIK O TREĆEM CIKLUSU - DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 08.02.2017. god.

 

Inicijalni sastanak Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication - ABC)

 

I sastanak konzorcija u okviru EU ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education

 

Proglašene najbolje studentske kampanje takmičenja „EU for You“ - Studentima Žurnalistike priznanje za najbolju komunikaciju sa ciljanom skupinom

 

Osnivanje Alumni asocijacije Fakulteta elektrotehnike

 

Online sesija: Fulbright Foreign Student Program/Visiting Student Researcher

 

Stipendije na Eotvos Lorand Univerzitetu u Budimpešti (Mađarska)

 

Stipendije na Univerzitetu u Miškolcu (Mađarska)

 

Erasmus + stipendija Masaryk univerziteta za osoblje

 

Poziv za prijavu za UNESCO/ISEDC program stipendiranja za 2017. godinu

 

Poziv za nominacije za UNESCO/Japan nagradu za obrazovanje za održivi razvoj za 2017. godinu

 

Poziv za učešče na 5. konferenciji institucija visokog obrazovanja: ''Strategije za 4. industrijsku revoluciju''

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Bülent Ecevit univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za  apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog  univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za  apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Ondokuz Mayis univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Akdeniz univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Kampanja studenata Ekonomskog fakulteta u okviru projekta E4U

 

Međunarodna konferencija o matematičkim metodama i kompjuterskim tehnikama u oblasti nauke i inžinjeringa

 

Međunarodna konferencija o upravljanju, umjetnoj inteligenciji, robotici i optimizaciji – ICCAIRO 2017

 

Međunarodna studentska nedjelja u Beogradu - International Student Week Belgrade

 

S T A T U T JU UNIVERZITET U TUZLI
Statut je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.02.2017. god.

 

Sastanak predstavnika Univerziteta u Tuzli sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta i Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona

 

Stipendije Rumunske Države za akademsku 2017/2018 godinu

 

Stipendije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta R Slovenije za akademsku 2017/2018. godinu

 

Održana dvodnevna diseminacijska radionica u okviru Tempus projekta BHQFHE u Sarajevu

 

Potpisana saradnja Pravnog fakulteta u Tuzli i Regulatorne agencije za komunikacije BiH

 

Održan intenzivni kurs iz Geografskog informacionog sistema

 

Radni sastanak delegacije švicarskog Univerziteta iz Bazela i Univerziteta u Tuzli

 

Delagacija Ambasade SAD u BiH posjetila Univerzitet u Tuzli

 

Sedmica prevencije raka grlića maternice: podjelom letaka i edukacijom građanstva implementirana prva faza projekta

 

Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Univerzitet u Tuzli domaćin Godišnje proslave volontera

 

Poziv za učešće na Prvoj naučnoj konferenciji "Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija SIP DHS 2017"

 

Akademsko korištenje profesionalnog softverskog alata PI sistem, kompanije OSIsoft Kalifornija

 

JAVNO PREDSTAVLJANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA ODOBRENIH PO KONKURSU FMON ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2016. GODINI - najava događaja
 

Održano predavanje studentima Pravnog fakulteta na temu "Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini"

 

Radni sastanak delegacija Vlade TK i Univerziteta u Tuzli

 

Božićna čestitka

 

 

Strana:  1    2

 

 

ARHIVA  AKTUELNOSTI

 

 

  Povratak