Aktuelno

  

Nova weblokacija Univerziteta u Tuzli

 

Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 05.11.2020. godine

 

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu

 

KONAČNE RANG LISTE ZA DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

KONAČNE RANG LISTE ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

Održan prvi radni sastanak Akademskog vijeća ESS-BiH mreže

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

Prva Laboratorija za reverzibilni inženjering i brzu izradu prototipa na Univerzitetu u Tuzli

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 29.10.2020. god.

 

Otvaranje prostora Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli - najava događaja

 

Profesor Fikret Alić na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli osvojio zlatnu medalju na Međunarodnom sajmu inovacija Arca 2020. u Zagrebu - Izumio naočare za borbu protiv Covid-19

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/21. GODINE

 

Preporuke za održavanje nastave na Univerzitetu u Tuzli tokom pandemije COVID-19

 

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemijeCOVID-19 u studentskim domovima

 

Erasmus+ stipednije Univerziteta u Pečuhu za akademsko osoblje u ljetnom semestru 2020/2021.godine

 

Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 26.10.2020. godine

 

Preporuke  Kriznog štaba Federalnog ministarstva koje stupaju na snagu od 26.10.2020. godine

 

Preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 20.10.2020. godine

 

Naredba  Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje stupaju na snagu od 16.10.2020. godine

 

Expert Conference Forensic Audit 2020

 

UPUTSTVO za postupanje i provodenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 za zaposlenike, spoljne saradnike i treća lica na Univerziteta u Tuzli

 

UPUTSTVO za zaposlenike/spoljne saradnike i studente fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o organizaciji i realizacije nastave/ispita/odbrana projekata/ završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli i provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19

 

Poziv na webinar "EU FONDOVI: PRILIKE I IZAZOVI ZA BOSNU I HERCEGOVINU"

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21. na Univerzitetu u Osijeku, Hrvatska (studenti)

 

Poziv za studente u GRID Kamp

 

METODOLOGIJA za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Tuzli
Metodologija je utvrđena na sjednici Senata održanoj 30.09.2020. godine

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21. na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na Univerzitetu Valencija, Španija (studenti)

 

Webinar "Otvorena nauka i prava intelektualne svojine"

 

Program stipendiranja Slovačke Republike za akademsku godinu 2020/21

 

Conference Call (SSCI ESCI SCOPUS publication opportunities)

 

Call for Papers International e-Conference on Social Sciences 2020
Conference Poster

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na TH Keln Univerzitetu, Njemačka (studenti)

 

POČELA NOVA AKADEMSKA GODINA NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na Univerzitetu Leon, Španija (studenti)

 

1st International online Conference «Current legal challenges: international migration in the context of globalization»

 

Konačna rang lista studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2020/21. godinu

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu u Zagrebu u akademskoj 2021/22. godini (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na Univerzitet u Rigi, Latvija (studenti)

 

Poziv na webinar "Italijanska saradnja i provedba ciljeva održivog razvoja u BiH"
Program

 

Učešće naše studentice Amile Dubravac na naučno-istraživačkom projektu i međunarodnom simpoziju

 

PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli – (Prečišćeni tekst) 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 30.09.2020. god.

 

ODLUKA o izmjeni Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 30.09.2020. god.

 

Na inicijativu dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli: Nastavnici, asistenti i studenti Mašinskog fakulteta uređuju Kampus

 

Naredba Kriznog štaba koja stupa na snagu od 02.10.2020. godine

 

Preporuke Kriznog štaba koje stupaju na snagu od 02.10.2020. godine

 

Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje stupaju na snagu od 19.09.2020. godine


Preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu koje stupaju na snagu 19.09.2020. godine

 

Uredba o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku/znanost

 

OBAVIJEST O BENEFICIJAMA PRI UPISU U AKADEMSKU 2020/2021. GODINU

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE FAKULTETA/AKADEMIJE UNIVERZITETA U TUZLI O UPISU U NAREDNE GODINE SVIH CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKU 2020/21. GODINU

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata odražanoj 30.09.2020. god.

 

Poziv na online radionicu Energetske zajednice u sklopu izrade Studije "Načini poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u prometnom sektoru od strane ugovornih strana iz Energetske zajednice"

 

Erasmus+ stipendije za osoblje na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska za akademsku 2021/2022.godine

 

Radionica na Fakultetu elektrotehnike: Primjena tehnologije u poljoprivredi nije nedostižna

 

Erasmus+ stipendije za osoblje na Univerzitetu Nova de Lisboa, Portugal u ljetnom semestru 2020/2021.godine

 

Erasmus+ stipednije za osoblje na portugalskim univerzitetima u okviru Konzorcija MARENOSTRUM  u ljetnom semestru 2020/2021.godine

 

Održan drugi sastanak konzorcija ERASMUS ECOBIAS tima

 

Izmjene i dopune KONKURSA za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Izmjene i dopune Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 26.09.2020. god.

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 07.09.2020. god.

 

PRIJAVA NA KONKURS

 

SMJERNICE za izradu plana realizacije nastave u akademskoj 2020/21. godini
Smjernice su donesene na sjednici Senata održanoj 09.09.2020. god.

 

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2020/21. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 09.09.2020. god.

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - TREĆI UPISNI ROK

 

ODLUKA o realizaciji online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini od 21.09.2020.god.

 

ODLUKA o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata  na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) od 21.09.2020. god.

 

18th  International Youth Conference

 

International Webinar Series of Anatomy; First session on “Cerebellar Development”

 

Virtual 8th Higher Education Institutions Conference 2020: “Reinventing Higher Education" - HEIC2020

 

Transnational webinar: GREEN MIND-Green and Smart Mobility Industry Innovation

 

Two stage MEDEA 2020 Awards ceremony starts on 1 October

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - TREĆI UPISNI ROK

 

ODLUKA o izmjeni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademija Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 17.09.2020. god.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU UNIVERZITETA U TUZLI (prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 17.09.2020. godine

 

OBAVJEŠTENJE - Odobren upis dodatnog broja studenata

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA TREĆEM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Objavljeno je u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 15.09.2020. god.

 

UPUTSTVO za zaposlenike Centra za sport Univerziteta u Tuzli o provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zrarazne bolesti-COVID 19 prilikom realizacije sportskih aktivnosti u Univerzitetskoj sportskoj dvorani Univerziteta u Tuzli
Uputstvo donosi Rektorica Univerziteta u Tuzli dana 03.09.2020. god.

 

UPUTSTVO za zakupce i druge korisnike Univerzitetske sportske dvorane i dvorane na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli za postupanje i provođenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID 19
Uputstvo je donijela Rektorica Univerziteta u Tuzli dana 03.09.2020. godine

 

PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.07.2020. god.

Kriteriji za mobilnost:

a) Osoblje - Akademsko
b) Osoblje - Administrativno
c) Studenti

 

Economics, Business & Organization Research Conference Conference EBOR 2020 (Virtual Conference)

 

Invitation for the 18th International Youth Conference

 

Invitation to publish in the 11th volume of Technium Social Sciences Journal

 

Overcoming Funding Challenges in Universities: Restructuring and Reforms for the Future - webinar

 

Global Young Academy 2021 - Call for New Members

5 good reasons to apply for the Global Young Academy (GYA)

Preparing your application for the Global Young Academy (GYA)

 

Evropski dani istraživanja i inovacija

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 07.09.2020. god.
PRIJAVA NA KONKURS

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - DRUGI UPISNI ROK

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI - DRUGI UPISNI ROK

 

5th edition of Digital Utilities Europe, Amsterdam

 

Announcing launch of 11 calls for hosting open access projects in JRC Nuclear Research Infrastructures

 

DAAAM 2020 - 3rd Call for Papers / Virtual Online Symposium

 

ILO Entrepreneurship Trainers Academy

 

Materials Genomics and Integrated Modeling

 

ODLUKA o dopunama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za ak. 2019/20. god. (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 30.07.2020. god.

 

OBAVIJEST O DOPUNI BROJA SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI (MEDICINSKI I PRAVNI FAKULTET)

 

Bajramska čestitka

 

Univerzitet u Tuzli napredovao za 98 mjesta na Webometrics-ovoj rang listi

 

INFORMACIJE O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI ZA PERIOD 2021.-2027. GODINA

 

DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

 

 

 

Strana      1      2      3       

 

 

ARHIVA  AKTUELNOSTI

 

 

  Povratak