Aktuelno

 

Posjeta delegacije Univerziteta u Pečuhu Univerzitetu u Tuzli

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TREĆEM CIKLUSU – DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 20.02.2017. godine

 

Posjeta delegacije Univerziteta u Pečuhu Univerzitetu u Tuzli - poziv medijima

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Amasya univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

PRAVILNIK O TREĆEM CIKLUSU - DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 08.02.2017. god.

 

Inicijalni sastanak Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication - ABC)

 

I sastanak konzorcija u okviru EU ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education

 

Proglašene najbolje studentske kampanje takmičenja „EU for You“ - Studentima Žurnalistike priznanje za najbolju komunikaciju sa ciljanom skupinom

 

Osnivanje Alumni asocijacije Fakulteta elektrotehnike

 

Online sesija: Fulbright Foreign Student Program/Visiting Student Researcher

 

Stipendije na Eotvos Lorand Univerzitetu u Budimpešti (Mađarska)

 

Stipendije na Univerzitetu u Miškolcu (Mađarska)

 

Erasmus + stipendija Masaryk univerziteta za osoblje

 

Poziv za prijavu za UNESCO/ISEDC program stipendiranja za 2017. godinu

 

Poziv za nominacije za UNESCO/Japan nagradu za obrazovanje za održivi razvoj za 2017. godinu

 

Poziv za učešče na 5. konferenciji institucija visokog obrazovanja: ''Strategije za 4. industrijsku revoluciju''

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Bülent Ecevit univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za  apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog  univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za  apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Ondokuz Mayis univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Akdeniz univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Kampanja studenata Ekonomskog fakulteta u okviru projekta E4U

 

Međunarodna konferencija o matematičkim metodama i kompjuterskim tehnikama u oblasti nauke i inžinjeringa

 

Međunarodna konferencija o upravljanju, umjetnoj inteligenciji, robotici i optimizaciji – ICCAIRO 2017

 

Međunarodna studentska nedjelja u Beogradu - International Student Week Belgrade

 

S T A T U T JU UNIVERZITET U TUZLI
Statut je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.02.2017. god.

 

Sastanak predstavnika Univerziteta u Tuzli sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta i Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona

 

Stipendije Rumunske Države za akademsku 2017/2018 godinu

 

Stipendije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta R Slovenije za akademsku 2017/2018. godinu

 

Održana dvodnevna diseminacijska radionica u okviru Tempus projekta BHQFHE u Sarajevu

 

Potpisana saradnja Pravnog fakulteta u Tuzli i Regulatorne agencije za komunikacije BiH

 

Radni sastanak delegacije švicarskog Univerziteta iz Bazela i Univerziteta u Tuzli

 

Delegacija Ambasade SAD u BiH posjetila Univerzitet u Tuzli

 

Univerzitet u Tuzli domaćin Godišnje proslave volontera

 

Sedmica prevencije raka grlića maternice: podjelom letaka i edukacijom građanstva implementirana prva faza projekta

 

Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Održan intenzivni kurs iz Geografskog informacionog sistema

 

Poziv na Prvu naučnu konferenciju "Savremeni izazovi i perpsektive društvenih i humanističkih studija SIP DHS 2017"

 

Akademsko korištenje profesionalnog softverskog alata pod nazivom PI sistem, kompanije OSIsoft iz Kalifornije (SAD)

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini - najava događaja

 

Održano predavanje studentima Pravnog fakulteta na temu "Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini"

 

Božićna čestitka

 

Radni sastanak delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli

 

 

 

ARHIVA  AKTUELNOSTI