Aktuelno

 

SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 42 GODINE POSTOJANJA I RADA UNIVERZITETA U TUZLI

 

Završeni sportski susreti u odbojci i malom nogometu

 

Studenti Pravnog fakulteta četvrti put državni prvaci u simuliranom suđenju

 

Pozivnica za promociju doktora nauka Univerziteta u Tuzli

 

Svečanost obilježavanja Dana Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i značajnih jubileja u 2018.

 

Predstavnici Univerziteta u Tuzli učestvovali na prvoj zajedničkoj univerzitetskoj konferenciji posvećenoj temama iz oblasti građanskog obrazovanja

 

SVEČANA AKADEMIJA POVODOM OBILJEŽAVANJA 42 GODINE RADA I POSTOJANJA UNIVERZITETA U TUZLI - najava

 

Poziv na Univerzitetski plesni bal

 

Potpisan trilateralni sporazum Univerziteta u Tuzli, Goethe Instituta i Univerziteta iz Jene

 

Održana javna prezentacija projekata odobrenih od FMON-a u 2018. godini

 

Poziv na predavanje: "Upravljanje rizikom od prirodnih opasnosti"

 

XI međunarodni Simpozij „Sport i zdravlje“

 

Potpisivanje trilateralnog sporazuma - poziv za medije

 

Sportsko - kulturne aktivnosti povodom 42 godine postojanja i rada Univerziteta u Tuzli

 

Javne prezentacije odobrenih projekata po konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2018. godini

 

Poziv za učešće na treningu: “Smjernice za implementaciju strategija socijalne dimenzije na Univerzitetu u Tuzli”

 

Na Pravnom fakultetu održana javna tribina: „Značaj odluka ZAVNOBiH-a za državotvornost Bosne i Hercegovine“

 

Priznanje „Tuzlanska lenta“ dodijeljeno Amaru Kavgiću studentu Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

 

PROMOVIRANO 889 DIPLOMANATA I 91 MAGISTAR UNIVERZITETA U TUZLI

 

WEBINAR  POD NAZIVOM ‘’ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION: HOW TO SUCCESSFULLY PREPARE YOUR PROJECT PROPOSAL’’

 

Poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum u akademskoj 2019/2020 god

 

Poziv na javnu tribinu "Značaj odluka ZAVNOBIH-a za državotvornost Bosne i Hercegovine"

 

Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Potpisani ugovori o finansiranju/sufinansiranju naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2018. godini: Prirodno-matematički fakultet dobio dva, Farmaceutski i Tehnološki fakultet po jedan projekat

 

Održana simulacija za studente na temu “Obrazovanje koalicije u multietničkoj državi”

 

26. NOVEMBAR /STUDENI NERADNI DAN U FBiH

 

Posjeta Voditelja Erasmus+ projekta BESTSDI Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu 8.novembra 2018.

 

Obilježavanje Svjetske sedmice svjesnosti o antibioticima - najava

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zajedničkom doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 09.11.2018. godine

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.11.2018. god.

 

Intenzivni kurs njemačkog jezika na Institutu Heidelberger Pädagogium

 

Rektori 23 univerziteta potpisali Deklaraciju univerziteta jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić posjetila univerzitete u Indoneziji

 

Na Fakultetu elektrotehnike održan 2. Bicom Systems Hackathon

 

Svečana promocija diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli - najava

 

Poziv na promociju knjige: "Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku (Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju)"

 

Otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2019. godinu

 

International Conference On Research In Engineering, Technology And Science ICRETS 2019 & International Conference On Research In Engineering, Technology And Science ICRETS 2019

 

Predavanja dr. Damira Novosela na Fakultetu elektrotehnike

 

VII Regionalno Futura Moot Court takmičenje: Studenti Pravnog fakulteta osvojili drugo mjesto na regionalnom takmičenju u simuliranom suđenju

 

Poziv za apliciranje u okviru Erasmus+ Mare Nostrum konzorcija za administrativno osoblje - ljetni semestar akademske 2018/2019. godine

 

Erasmus+ stipendije za studente na Univerzitetu Wroclav, Poljska za ljetni semestar akademske 2018/2019. godine

 

Prijem studenata i uvodna predavanja za studente drugog i trećeg ciklusa studija u ak. 2018/19.

 

Godišnja Konferencija strateškog planiranja

 

Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu Granada, Španija

 

Poziv na besplatnu školu plesa

 

Poziv na predavanja Dr. Damira Novosela sa Quanta Technology Expert, North Carolina, USA

 

Studenti Univerziteta u Tuzli pobjednici My Smart City hackathona u Zadru (Hrvatska)

 

Održana predavanja akademika Mithad Kozličić sa Sveučilišta u Zadru

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 15.10.2018. god.

 

Održan sastanak konzorcija projekta STINT (Erasmus+) na Univerzitetu Politecnico do Porto, Portugal

 

Pravilnik o postupku pozajmljivanja vlastitih prihoda za realizaciju  projekata finansiranih iz sredstava instrumenta pretpristupne pomoći - IPA u okviru naučnoistraživačkog rada fakulteta/ADU
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

Erasmus+ stipendije za jednog studenta na Univerzitetu u Barseloni za ljetni semester akademske 2018/2019.godine

 

Međunarodni filološki forum za mlade naučnike u Sofiji, Bugarska

 

Odluka o utvrđivanju cjenovnika za iznamljivanje sportskih dvorana i terena Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

PRAVILNIK o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE UNIVERZITETA U TUZLI
Strategija internacionalizacije usvojena je na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 31.08.2018. god.

 

Održan Okrugli sto povodom Dana učitelja na Filozofskom fakultetu

 

Program stipendija “Best of South East” za 2019/2020. godinu

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 15.10.2018. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva objavljena je 05.10.2018. god.

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva je objavljena 04.10.2018. god.

 

JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno -nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Javni poziv je objavljen 03.10.2018. god.

 

Erasmus + stipendije-Univerzitet u Pečuhu za akademsko osoblje

 

Obavještenje za studente drugog i trećeg ciklusa

 

Svečana akademija prijema brucosa u akademsku zajednicu

 

Erasmus + stipendije na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

 

Održana Međunarodno-stručna konferencija SUSTAIN2018 i potpisan Sporazum o saradnji Univerziteta u Tuzli sa Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

 

Peti sajam studija u Francuskoj

 

Poziv na okrugli sto povodom Dana učitelja na Filozofskom fakultetu

 

O D L U K A O IZMJENAMA  PRAVILA STUDIRANJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 28.09.2018. godine

 

5th  International Conference "NEW TECHNOLOGIES, DEVELOPMENT AND APPLICATION” NT-2019 

Call for Participation and First Announcement

STATEMENT about the authorship and originality of the paper

TEMPLATE

 

ODLUKA o izmjeni Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.09.2018. god.

 

Poziv na svečanu akademiju prijema brucoša u akademsku zajednicu

 

Seminar ličnih i profesionalnih vještina za studente Univerziteta u Tuzli- najava

 

Obilježen Svjetski dan univerzitetskog sporta – 20. septembar i najavljene sportske aktivnosti

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA - III UPISNI ROK

 

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOM DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 19.09.2018. godine

 

Potpisan sporazum o saradnji Pravnog fakulteta sa Općinskim sudom u Živinicama i Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

 

TREĆI SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA - III UPISNI ROK

 

OBJAVA ZA PRODUŽETAK ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURSE ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 19.09.2018. god.

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

Obilježavanje Svjetskog dana univerzitetskog sporta – 20. septembar - najava

 

Potpisan sporazum o saradnji Media centra sa Tuzla film festivalom

 

KONAČNE RANG LISTE  ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA- II UPISNI ROK

 

Treći upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

 

O B J A V A ZA treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 16.06.2018. godine
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 07.09.2018. godine

 

K O N K UR S  za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra u akademskoj 2018/2019. godini

 

K O N K UR S  za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/2019. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 07.09.2018. godine

 

SMJERNICE ZA IZRADU PLANA REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.09.2018. god.

 

O D L U K A o utvrđivanju maksimalnog opterećenja u nastavi u akademskoj 2018/19. godini za lica koja nisu u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.09.2018. god.

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA - II UPISNI ROK
 

Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

Prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

4th International Contemporary Education Research Congress

 

Javna tribina „Državno – pravni i historijski značaj za BiH Povelje Kulina bana“ - najava

 

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

 

Erasmus + stipendije za osoblje na Univerzitetu Opole, Poljska

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Bajramska čestitka

 

Dani otvorenih vrata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - najava događaja

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/ SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI

 

Odluka o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 17.07.2018. god.

 

Godišnja CGTrader nagrada za studente

 

UNESCO takmičenje za najbolju fotografiju za mlade

 

Otvaranje poligona za kineziološku dijagnostiku i trening

 

11. juli – Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

 

BESTSDI ljetna škola u Splitu 26-30.juna 2018.

 

O D L U K A o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2018/19. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 06.07.2018. god.

 

KONAČNE RANG LISTE ZA I CIKLUS STUDIJA I INTEGRIRANI I I II CIKLUS STUDIJA - I UPISNI ROK

 

Press konferencija na UNTZ: Drugi upisni rok početkom septembra

 

Poziv za medije

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA I CIKLUS STUDIJA I INTEGRIRANI I I II CIKLUS STUDIJA - I UPISNI ROK

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠEN PRIJEMNI ISPIT

 

Ljetna škola reanimacije - najava događaja

 

PROMOVIRANO 25 DOKTORA NAUKA UNIVERZITETA U TUZLI 

 

PROMOVIRANO 109 MAGISTARA I 431 DIPLOMANT UNIVERZITETA U TUZLI

 

Odluka o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 26.06.2018. god.

 

Erasmus+ stipendije za studente na Univerzitetu Wroclav, Poljska

 

Uspješno održani međuuniverzitetski sportski susreti "BALKANIJADA 2018"

 

Predavanje i interaktivna radionica: Primjena kompjutersko potpomognutih alata u hemijskom inženjerstvu

 

Veliko interesovanje za školu plesa

 

Izvještaj o realizovanim aktivnostima na Mašinskom fakultetu u sklopu manifestacije LJUT 2018

 

23. Ljetni univerzitet: Tehnologija osvojila Univerzitetski kup

 

Predavanje Jen MacArthur: Google ili ne? Značaj medijske pismenosti u nastavi engleskog jezika

 

Obilježen Međunarodni dan podrške žrtvama torture

 

Održano predavanje „Teatar XX i XXI vijeka“

 

Konkurs UNESCO/ Japan za dodjelu stipendija mladim istraživačima

 

23. LJETNI UNIVERZITET

 

Predavanje i interaktivna diskusija sa studentima: Kako se dobro pripremiti za uspješno polaganje ispita iz Hidromehaničkih, toplinskih i difuzionih operacija

 

Održana sportska manifestacija "Ironman"

 

OTVOREN 23. LJETNI UNIVERZITET U TUZLI

 

Javna prezentacija nalaza evaluacije uticaja subvencija iz budžeta Tuzlanskog kantona na razvoj malih i srednjih preduzeća za period od 2011. do 2015. godine

 

U okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Ljubljani

 

U okviru Erasmus +  projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Rijeci

 

Novi broj Novosti Univerziteta u Tuzli

 

Poziv na javnu prezentaciju Izvještaja o evaluaciji uticaja subvencija iz budžeta Tuzlanskog kantona na razvoj malih i srednjih preduzeća za period od 2011. do 2015. godine - poziv za medije

 

U PONEDELJAK POČINJE 23. LJETNI UNIVERZITET U TUZLI

 

Međuuniverzitetski sportski susreti "BALKANIJADA 2018 TUZLA"

 

Utvrđeni troškovi studiranja na Univerzitetu u Tuzli

 

Svečana akademija Civitas školskog programa građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini - poziv na press konferenciju

 

"BALKANIJADA TUZLA 2018" - poziv na press konferenciju

 

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Tuzli - najava događaja

 

Erasmus + međunarodna sedmica za istraživače i akademsko osoblje u Granadi, Španija

 

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci pobjednici „EU for You“ takmičenja

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2018. god.

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2018. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2018. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

OBJAVA ZA PRODUŽETAK ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURSE ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 19.09.2018. god.

 

Bajramska čestitka

 

Utvrđen broj studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini

 

23. LJETNI UNIVERZITET - najava događaja

 

Svečana promocija diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli - najava događaja

 

Održani sastanci Upravnog odbora GEOWEB projekta na Univerzitetu u Tuzli

 

Poziv za stipendije za postdiplomske studije na Univerzitetu u Primorskoj, Slovenija

 

Erasmus+ Ka2 Capacity Building in the field of Higher Education BESTSDI project Q6 Joint IMPULSE – BESTSDI workshop Banja Luka

 

L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2019 edition Physical Sciences, Mathematics and Computer Science

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

 

 

 

 

 Strana:  1    2   3

 

 

ARHIVA  AKTUELNOSTI

 

 

  Povratak