Aktuelno

 

Aktivna jesen na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka za osoblje Univerziteta U Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/2020. godine

 

Predstavnici Karamanoglu Mehmetbey Univerziteta iz Turske boravili su na Univerzitetu u Tuzli u okivru Erasmus+ programa razmjene

 

Obavijest o združenoj pokaznoj vježbi

 

Erasmus+ stipendije za administrativno osoblje Ureda za međuuniverzitetsku saradnju na Univerzitetu Wroclaw, Poljska za ljetni semestar akademske 2019/2020.godine

 

Erasmus+ stipendije Ondokuz Mayis Univerziteta, Turska

 

Održana predavanja dr.sci. Muhidina Lelića i dr.sci. Edina Omerdića na Fakultetu elektrotehnike

 

14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law

 

6th International Conference "New Development and Application" NT-2020
STATEMENT about the authorship and originality of the paper
APPLICATION of industrial robots in welding process

 

Naučna konferencija – COST akcija CANTATA

 

Poziv na predavanja dr. sci. Muhidina Lelića i dr. sci. Edina Omerdića

 

International Scientific Conference "US Policy in the Western Balkans", Tirana, Albania

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta Nova Lisboa, Portugal

 

Održana svečana akademija prijema brucoša u akademsku zajednicu Univerziteta u Tuzli

 

Poziv za prijave za stipendije za postdiplomski master program na engleskom jeziku u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija koje dodjeljuje Univerzitet u Klagenfurtu

 

Program stipendiranja Slovačke Republike

 

Smjernice i pravila za upis međunarodnih studenata na univerzitete Arapske Republike Egipat u akademskoj 2019/20. godini

 

Konačna rang lista studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove za akademsku 2019/20. godinu

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Dopuna Javnog poziva objavljena je 27.09.2019. god.

 

Tuzlanski inovatori Faik Berberović i prof. dr. Zehrudin Osmanović dobili zlatne medalje

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

 

Svečana ceremonija prijema brucoša u akademsku zajednicu - najava

 

Poziv za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli - FOND PROMETEJ

 

GLASNIK RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKOG FAKULTETA br. 7/2019

 

YOURNAL OF FACULTY OF MINING, GEOLOGY AND CIVIL ENGINEERING , Vol 7. , 2019. Year

 

ISPRAVKA DOPUNE JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini objavljenu na web stranici Univerziteta u Tuzli 16.09.2019.godine
Ispravka Dopune Javnog poziva je objavljena 24.09.2019. godine

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu Wroclaw, Poljska

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AK. 2019/20 GOD. I CIKLUS STUDIJA III UPISNI ROK

 

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.09.2019. god.

 

SMJERNICE za izradu plana realizacije nastave u akademskoj 2019/20. godini
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.09.2019. godine

 

ODLUKA o utvrđivanju maksimalnog opterećenja u nastavi u akademskoj 2019/20. godini za lica koja nisu u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.09.2019. godine

 

Treći septembarski ispitni termin u akademskoj 2018/19. godini

 

ODLUKA o organiziranju trećeg septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.09.2019. godine

 

Održana treća “EU – Western Balkans Media Days” konferencija

 

Obilježavanje Svjetskog dana Univerzitetskog sporta - najava

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA III UPISNI ROK

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

3rd International Health Sciences Congress, Turkey

 

ISPRAVKA DOPUNE JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini objavljenu na web stranici Univerziteta u Tuzli 16.09.2019.godine
Ispravka Dopune Javnog poziva je objavljena 24.09.2019. godine

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva je objavljena 16.09.2019. god.

 

DOPUNE JAVNOG POZIVA i JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine

 

JAVNI POZIV za dostavu ponude za uzimanje u zakup prostora za postavljanje 9 samouslužnih kafe aparata u objektima Univerziteta u Tuzli
Javni poziv je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 16.09.2019. god.
Zahtjev za dostavu ponude

 

Prvi u regiji - NOVI MASTER STUDIJ IZ METODIKE NJEMAČKOG JEZIKA

 

Treći upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

 

TREĆI UPISNI ROK NA UNIVERZITETU U TUZLI
Treći upisni rok je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 13.09.2019. god.

 

Otvoren konkurs za stipendije Vlade Slovačke Republike

 

Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini

 

Erasmus+ međunarodna studentska konferencija u Sofiji, Bugarska

 

Weiser stipendije za akademsko osoblje

 

Poziv za članstvo u Global Young Academy (GYA)

 

PRAVILNIK o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 30.08.2019. god.

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska

 

Univerzitet u Beču – zimska škola za studije historije kulture

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 04.09.2019. god.

PRIJAVA NA KONKURS

 

ODRŽAN PRIJEMNI ISPIT NA DRUGOM UPISNOM ROKU NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2019. god.

 

Rektorica Hadžigrahić upriličila prijem za učesnike Evropskog univerzitetskog prvenstva u borilačkim sportovima

 

 

 

 

Strana      1      2      3    

 

 

ARHIVA  AKTUELNOSTI

 

 

  Povratak