Aktuelno

 

 

ODLUKA o dopunama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za ak. 2019/20. god. (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 30.07.2020. god.

 

OBAVIJEST O DOPUNI BROJA SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI (MEDICINSKI I PRAVNI FAKULTET)

 

Bajramska čestitka

 

Univerzitet u Tuzli napredovao za 98 mjesta na Webometrics-ovoj rang listi

 

INFORMACIJE O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI ZA PERIOD 2021.-2027. GODINA

 

DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

PRAVILNIK o anketiranju zaposlenika Univerziteta u Tuzli
Pavilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli dana 08.07.2020. godine

 

PRAVILNIK o zajedničkom doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pavilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli dana 08.07.2020. godine

 

ACI’s 4th Next Generation Cyber Security for Utilities

 

Economic Review: Call for Articles

 

SVEČANO  PROMOVIRANO 12 DOKTORA NAUKA UNIVERZITETA U TUZLI

 

OBAVJEŠTENJE o organizovanju drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini

 

SVEČANA PROMOCIJA DOKTORA NAUKA UNIVERZITETA U TUZLI - najava

 

IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
Izmjene Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 14.07.2020. godine

 

ODLUKA o početku akademske 2020/21. godine na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 08.07.2020. god.

 

POSLOVNIK o radu naučno-nastavnog/umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/Akademije JU Univerzitet u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 08.07.2020. godine

 

PRAVILNIK o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 29.05.2020. god.

 

IConTES / IConSE / ICONMEB / ICVALS 2020 - Call for Paper

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA PRVI UPISNI ROK U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

ODLUKA o izmjenama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akdemsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 08.07.2020. god.

 

Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2021. i 2022.godinu

 

Second call for 8th International Ergonomics Conference ‐ ERGONOMICS 2020

Registration Form
Abstract - template

 

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG CORONAVIRUSA (COVID-19) UNIVERZITETA U TUZLI

 

Počeo prvi BALKATHON Zapadnog Balkana: Prijavi se i RCC će podržati najbolje ideje za razvoj inovativnih digitalnih rješenja sa 10.000 eura

 

3rd International Conference on  “Economics, Business and Organization Research”

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA I UPISNI ROK U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

EUTOPIA Workshop 1 program - How can universities successfully respond to EUcalls for project applications?

 

XIII Conference of Chemists, Technologists and Ecologists of the Republic of Srpska

 

VAŽNA OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21.GODINI

 

Technium Science Journals - invatation for publishing reserches

 

ACI’s 4th Next Generation Cyber Security for Utilities

 

Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo TK o provedenom nadzoru nad provedbom mjera prevencije širenja infekcije COVID 19

 

Univerzitet u Tuzli učesnik u istraživanju pod nazivom “Consequences of Social Services Work”

 

Ljetna škola “Socijalna Trauma” STICS 2020 - pozivno pismo

 

U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održan Okrugli sto „Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini – problemi i moguća rješenja“

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis  studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija  na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 19.06.2020. godine

 

IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
Izmjene Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 14.07.2020. godine

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA

Obavještavaju se kandidati da uz elektronsku Prijavu na Konkurs ne trebaju prilagati skenirane dokumente.

 

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529

 

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA
PRIJAVA ZA UPIS NA TREĆI CIKLUS STUDIJA - MEDICINSKI FAKULTET

Sve informacije u vezi sa akademskim priznavanjem inostranih diploma možete dobiti putem e-mail-a mirha.mujkanovic@untz.ba ili na broj telefona + 387 (0)35 300 529

 

 

OBAVIJEST o objavi KONKURSA za upis studenata u sva tri ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/21. god.

 

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.06.2020. godine

 

 

Call for Papers: Management International Conference (MIC) 2020 to be held in the City Hotel, Ljubljana, 12 - 15 November 2020.(http://www.mic.fm-kp.si/call)

 

Pozivnica na XI Međunarodnu naučno-stručnu eKonferenciju „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“. 26 i 27.06.2020.godine.

 

POZIV za učešće u međunarodnoj naučnoj konferenciji "GENOCID NAD BOŠNJACIMA, SREBRENICA 1995-2020 - Uzroci, razmjere i posljedice" / 19. oktobar 2020.godine
- Engleska verzija pozivnice

 

DAAAM 2020 ‐ 2nd Call for Papers / COVID‐19 Status / Scopus

 

8th Higher Education Institutions Conference 2020: “Reinventing Higher Education"

 

Utvrđene visine školarina, odobren upis ukupno 2.155 studenata na Univerzitet u Tuzli

 

PRAVILA o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila su donesena na sjednici Senata održanoj 29.05.2020. godine

 

Naredba i preporuke Kriznog štaba koje stupaju na snagu od 14.06.2020. godine

 

Preporuke za sve poslovne subjekte, samostalne obrtnike, organe vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kantona,gradova i općina, udruženja i fondacije (u daljnjem tekstu: „poslodavac“) i radnike

 

Preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19

 

Preporuke za rad ugostiteljskih objekata u kontekstu COVID-19

 

Krizni štab Federalnog ministarstva dozvolio kantonima uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene

 

Krizni štab Ministarstva zdravstva TK usvojio nove mjere

 

Krizni štab Ministarstva zdravstva TK donio zaključke

 

NAREDBA o izmjeni i dopuni Naredbe broj 01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine, donesena na sjednici održanoj 31.05.2020. god.

 

Preporuke za održavanje vježbi, ispita i odbrane završnih radova na Univerzitetu u Tuzli tokom pandemije COVID-19

 

Na FTOS Univerziteta u Tuzli otvoren Centar za istraživanje u sportu

 

PRAVILNIK o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 29.05.2020. god.

PRAVILNIK o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 29.05.2020. god.

 

STUDIRAJ NA UNIVERZITETU U TUZLI - VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE

 

Ljetni univerzitet 2020: Čekajući Godoa - pomak paradigme uslijed COVID krize

 

Ljetni univerzitet 2020: Mit o Europi - u potrazi za izgubljenim identitetom

 

Ljetni univerzitet 2020: Fenotipizacija: Ključ za otkrivanje tajni biljaka - najava

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 04.06.2020. godine

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU UNIVERZITETA U TUZLI (prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.06.2020 god.

 

PROCEDURE o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBIH (Prečišćeni tekst)
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.06.2020 god.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 29.05.2020. god.

PRAVILA studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila su donesena na sjednici Senata održanoj 29.05.2020. god.

 

Ljetni univerzitet 2020: Ekološka humanistika u Bosni i Hercegovini: Prilike za inoviranje učionice

 

Ljetni univerzitet 2020: Autizam u doba korone

 

Ljetni univerzitet 2020: Čekajući Godoa - pomak paradigme uslijed COVID krize - najava

 

Ljetni univerzitet 2020: Mit o Evropi - u potrazi za izgubljenim identitetom - najava

 

Ljetni univerzitet 2020: Ekološka humanistika u Bosni i Hercegovini: Prilike za inoviranje učionice - najava

 

8th International Ergonomics Conference - ERGONOMICS 2020

Registration Form
Abstract - template

 

Ljetni univerzitet 2020:  Šta se to uopće talasa u gravitaciji?

 

UPUTSTVO za zaposlenike i spoljne saradnike fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o provođenju mjera prilikom organizacije i realizacije vježbi/ispita/odbrana projekata/odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli od 28.05.2020. god.

 

UPUTSTVO za zaposlenike i spoljne saradnike Univerziteta u Tuzli za postupanje i provođenje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 od 28.05.2020. god.

 

 

ODLUKA o dopunama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za ak. 2019/20. god. (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 30.07.2020. god.

 

ODLUKA o izmjenama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akdemsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 08.07.2020. god.

 

ODLUKA o  kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst) od 29.05.2020. god.

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem  ciklusu studija od 26.05.2020. god.

 

 

OBAVJEŠTENJE - Ovjera ljetnog semestra akademske 2019/20. godine

 

25. LJETNI UNIVERZITET U TUZLI – eLJUT 2020! - poziv na press konferenciju

 

OBAVJEŠTENJE - Dozvoljen povratak studenata u studentske domove Studentskog centra

 

JUBILARNI 25. LJETNI UNIVERZITET U TUZLI – eLJUT 2020!

 

Univerzitet u Tuzli obilježio 25. godišnjicu stradanja tuzlanske mladosti

 

Univerzitet u Tuzli otvara učionice i studentske domove

 

Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite vezana za održavanje vježbi, ispita, odbrana završnih radova na sva tri ciklusa studija i povratak studenata u studentske domove Univerziteta u Tuzli, donesena na sjednici održanoj 21.05.2020. god.

 

Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite TK o stavljanju van snage Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite od 23.03.2020. god.

 

Bajramska čestitka

 

CA19142 - Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility

 

Obuka u okviru H2020 projekta NI4OS - Webinar: National Capacity Building NI4OS Training

 

The Höffmann Academic Award for Intercultural Competence 2020

Guidelines

 

ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19 od 15.05.2020. god.

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 30.04.2020. god.

 

UNESCO - Poziv za dostavu nominacija za UNESCO-L Oreal nagradu za žene u nauci za 2021. godinu

 

Coimbra Sustainability Summit 2020

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

 

International Scientific Conference Economics of Digital Transformation - DIGITOMICS / 24 - 26 June 2020

 

1st Call is announced for 31st DAAAM Int. Symposium & 19th DAAAM Scientific Book 2020,
Participation in the 9th Int. Doctoral School 2020

 

XVI Međunarodni Forum – Takmičenje za studente i mlade naučnike "Aktuelna pitanja racionalne upotrebe prirodnih resursa“

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 29.05.2020. godine

 

PRAVILNIK o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 30.04.2020. godine

 

Čestitka povodom Međunarodnog praznika rada

 

Rektori javnih univerziteta i sveučilišta jedinstveni u borbi s izazovima koje nosi pandemija

 

Ljetna škola na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru, Rumunija

 

Stipendija GO STYRIA za akademsku 2020/2021. godinu

 

Čestitka povodom Vaskrsa

 

UPUTSTVO o bližem načinu realizacije Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19)

 

ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19) broj: 01-1835-1/20 od 30.03.2020. godine

 

NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite o radu na JU Univerzitet u Tuzli

 

Poziv za finansiranje: robotska tehnologija i rješenja odmah raspoloživa u bolnicama

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 03.04.2020. godine

 

Čestitka povodom Uskrsa

 

Radno vrijeme pisarnice Univerziteta u Tuzli

 

Obavještenje o jednokratnoj pomoći za studente na razmjeni

 

UPUTSTVO O NAČINU RADA ZA VRIJEME TRAJANJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM KORONAVIRUSA-(COVID-19)

 

ODLUKA O NAČINU RADA ZA VRIJEME TRAJANJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM KORONAVIRUSA-(COVID-19)

 

NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite TK o organizovanju dežurstva u jednoj smjeni u jednoj osobi i rada zaposlenika "od kuće"

 

2020 EUA Annual Conference webinar series

 

COVID-19 Extraordinary Call for Proposals launched: 600,000 EUR for projects

 

U Tuzlanskom kantonu zabranjeno kretanje bez maske i zaštitnih rukavica

 

Federalni štab civilne zaštite izmijenio naredbu o uvođenju zabrane kretanja građana od 20 do 5 sati i pozvao na poštivanje i ostalih naredbi

 

Vlada FBiH omogućila građanima aktuelne i potvrđene informacije na www.covid-19.ba

 

OBAVIJEST - Otkazivanje odbrana doktorskih disertacija, završnih magistraskih radova i završnih diplomskih radova

 

ODLUKA O NAČINU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE ZA VRIJEME STANJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM COVID-19

 

ODLUKA O IZMJEŠTANJU STUDENATA SMJEŠTENIH U PAVILJONU I STUDENTSKOG CENTRA

 

NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite TK o stavljanju van snage Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite od 23.03.2020. god.

 

NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite TK o mobilizacijI Studentskog doma broj I, u posjedu JU Univerzitet u Tuzli za potrebe smještaja gradana Tuzlanskog kantona za koje se utvrdi da su pozitivni na koronavirus, bez simptoma ili sa slabijim simptomima, donesena 23.03.2020. godine

 

Mjere Vlade Tuzlanskog kantona za ublažavanje posljedica pandemije korona virusom

 

Studenti Mašinskog fakulteta u Tuzli proizvode zaštitne maske za medicinsko osoblje

 

Vlada FBiH: Obavijest za BH studente koji studiraju u inostranstvu

 

Pismo podrške studentima i sugrađanima Odsjeka Pedagogija-Psihologija, Studijskog programa Psihologija

 

Premijer Tuzlanskog kantona i ministrica zdravstva pozvali građane Tuzlanskog kantona da zadrže mir i ne šire paniku

 

Izvršena dezinfekcija svih prostorija Univerziteta u Tuzli

 

Pismo podrške studentima i sugrađanima:
„Sami“ zajedno pobijedimo u izolaciji!

 

Iskustva i poruke studenata u mobilnosti

 

Naredba zabrane kretanja i zadržavanja više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra i Naredba zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da otvore telefonske linije za građane

 

Federalna uprava civilne zaštite objavila aplikaciju za praćenje situacije s korona virusom u FBiH

 

Zabrana kretanja građana na području Federacije BiH od 18 do 5 sati

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2020. GODINI

 

Pozdrav studentima Univerziteta u Tuzli od rukometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine

 

Mevlana stipendije za akademsko osoblje i studente na Akdeniz univerzitetu, Turska za akademsku 2020/2021. godinu

 

Vijeće ministara BiH proglasilo stanje prirodne ili druge nesreće na području BiH

 

Odluka o postupanju institucija Bosne i Hercegovine u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja zaposlenih zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane korona virusom (COVID-19)
Odluka je donesena na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dana 17.03.2020. godine

 

Preporuka za sagledavanje mogućnosti skraćivanja radnog vremena

 

Preporuke Vlade Federacije BiH poslodavcima i radnicima

 

Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK u cilju sprečavanja pojave i eventualnog prenošenja koronavirusa

 

Vlada TK proglasila stanje nesreće u Tuzlanskom kantonu

 

U Tuzli proglašeno stanje nesreće

 

Mevlana stipendije za akademsko osoblje i studente na Kütahya Dumlupınar univerzitetu, Turska za akademsku 2020/2021. godinu

 

ZAKLJUČCI SENATA O IZMJENI NAČINA REALIZACIJE NASTAVNOG PROCESA NA UNIVERZITETU U TUZLI
Zaključci su doneseni na sjednici Senata održanoj 13.03.2020. godine

 

Naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva

 

Preporuka visokoškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona

 

PREVENTIVNA OBUSTAVA NASTAVE U TUZLANSKOM KANTONU

 

Preporuke Kriznog štaba Grada Tuzle

 

 Pravilnik o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli na drugoj visokoškolskoj ustanovi/sa drugim pravnim licima (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj dana 11.03.2020. god.

 

Učešće na Sajmu visokog obrazovanja Tuzla

 

VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE ZA AKADEMSKU 2020/21. GODINU (3 MB)

 

STUDIRAJTE NA UNIVERZITETU U TUZLI: VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE

 

 

 

Strana      1      2        

 

 

ARHIVA  AKTUELNOSTI

 

 

  Povratak