Aktuelno

 

Poziv za učešće u CEEPUS III mrežama za akademsku 2020/2021. godinu

 

Poziv na obilježavanje Međunarodnog dana planina

 

Stipendije u okviru ERASMUS+ programa na Univerzitetu u Primorskoj, Slovenija za osoblje Univerziteta u Tuzli za akademsku 2019/2020.godinu i 2020/2021.godinu

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu Primorska, Slovenija

 

Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po konkursu FMON za finansiranje / sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBIH u 2019. godini - najava

 

Izvještaj o monitoringu i kontroli kvalitete na projektu ERASMUS + Elemend

 

Erasmus+ stipendija za studente na Univerzitetu Klagenfurt, Austrija

 

Poziv na Univerzitetski plesni bal

 

Erasmus+ stipendije na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu

 

VI internacionalna naučna konferencija "Ekonomija integracija" ICEI 2019 - najava

 

PROMOVIRANO 898 DIPLOMANATA I 79 MAGISTARA UNIVERZITETA U TUZLI

 

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 43. GODINE UNIVERZITETA U TUZLI

 

Sporazum o saradnji Ustavnog suda BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Odigrani Sportski susreti

 

Preminuo dr.sc. Amir Baraković, redovni profesor Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Fulbright školski program posjete Sjedinjenim Američkim Državama

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Dopuna Javnog poziva je objavljena 27.11.2019. god.

 

Otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2020. godinu

 

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport uspješno organizovan 12. međunarodni simpozij „Sport i zdravlje“

 

Erasmus+ stipendije za osoblje Afyon Kocatepe Univerziteta, Turska

 

Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

 

25. novembar /studeni neradni dan u FBiH

 

Poziv na Seminar "Hronični bol"

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Litvaniji

 

Sportski susreti - najava

 

Erasmus+ stipendije Afyon Kocatepe Univerziteta, Turska

 

ODLUKA o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Odbora Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika održanoj 15.11.2019. godine

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet domaćin Konferencije o energetskoj efikasnosti

 

Ambasador Republike Turske u BiH posjetio Univerzitet u Tuzli

 

Konferencija "Energetska efikasnost kao element održive tranzicije energetskog sektora" - najava

 

Obilježavanje 60 godina rada Tehnološklog fakulteta i VI međunarodni simpozij OPORPH 2019 - najava

 

Stipendije Univerziteta u Gracu, Austrija

 

Stipendije za kurseve i seminare u Grčkoj iz savremenog grčkog jezika i kulture

 

Preminuo dr.sc. Rijad Šišić, vanredni profesor RGGF-a

 

Zgrada RGGF-a bit će obnovljena

 

Stipendije za stručnu praksu u Njemačkoj

 

Erasmus+ stipendije za studente na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na West University of Timisoara, Rumunija za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli

 

Poziv medijima za press konferenciju „Energetska efikasnost kao element održive tranzicije energetskog sektora“

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport posjetio ministar u Vladi TK Srđan Mićanović

 

Svečana promocija diplomanata i magistara/mastera Univerziteta u Tuzli - najava

 

Researcher’s Guide to AUSTRIA

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na TH Univerzitetu u Köln, Njemačka za osoblje Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/2020.godine

 

PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti (Prečišćeni tektst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.10.2019. god.

 

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 25.09.2019. god.

 

Studij na Vojnom institutu za nauku i tehnologiju (MIST), Daka, Vlada Narodne Republike Bangladeš

 

PRAVILNIK o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli na drugoj visokoškolskoj ustanovi / sa drugim pravnim licima
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.10.2019. god.

 

Erasmus+ stipendija za studente na Univerzitetu Klagenfurt, Austrija

 

Erasmus+ stipendije TH Köln Univerziteta, Njemačka

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Marburgu, Njemačka

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Dopuna Javnog poziva je objavljena 28.10.2019. god.

 

Smanjenje rizika od prirodnih katastrofa

 

Stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine za master program na šest evropskih univerziteta

 

Alpen-Adria Master i Bachelor stipendije Alpen-Adria Univerziteta u Klagenfurtu

 

Aktivna jesen na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport

 

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka za osoblje Univerziteta U Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/2020. godine

 

Predstavnici Karamanoglu Mehmetbey Univerziteta iz Turske boravili su na Univerzitetu u Tuzli u okivru Erasmus+ programa razmjene

 

Obavijest o združenoj pokaznoj vježbi

 

Erasmus+ stipendije za administrativno osoblje Ureda za međuuniverzitetsku saradnju na Univerzitetu Wroclaw, Poljska za ljetni semestar akademske 2019/2020.godine

 

Erasmus+ stipendije Ondokuz Mayis Univerziteta, Turska

 

Održana predavanja dr.sci. Muhidina Lelića i dr.sci. Edina Omerdića na Fakultetu elektrotehnike

 

14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law

 

6th International Conference "New Development and Application" NT-2020
STATEMENT about the authorship and originality of the paper
APPLICATION of industrial robots in welding process

 

Naučna konferencija – COST akcija CANTATA

 

Poziv na predavanja dr. sci. Muhidina Lelića i dr. sci. Edina Omerdića

 

International Scientific Conference "US Policy in the Western Balkans", Tirana, Albania

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta Nova Lisboa, Portugal

 

Održana svečana akademija prijema brucoša u akademsku zajednicu Univerziteta u Tuzli

 

Poziv za prijave za stipendije za postdiplomski master program na engleskom jeziku u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija koje dodjeljuje Univerzitet u Klagenfurtu

 

Program stipendiranja Slovačke Republike

 

Smjernice i pravila za upis međunarodnih studenata na univerzitete Arapske Republike Egipat u akademskoj 2019/20. godini

 

Konačna rang lista studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove za akademsku 2019/20. godinu

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Dopuna Javnog poziva objavljena je 27.09.2019. god.

 

Tuzlanski inovatori Faik Berberović i prof. dr. Zehrudin Osmanović dobili zlatne medalje

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

 

Svečana ceremonija prijema brucoša u akademsku zajednicu - najava

 

Poziv za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli - FOND PROMETEJ

 

GLASNIK RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKOG FAKULTETA br. 7/2019

 

YOURNAL OF FACULTY OF MINING, GEOLOGY AND CIVIL ENGINEERING , Vol 7. , 2019. Year

 

ISPRAVKA DOPUNE JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini objavljenu na web stranici Univerziteta u Tuzli 16.09.2019.godine
Ispravka Dopune Javnog poziva je objavljena 24.09.2019. godine

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu Wroclaw, Poljska

 

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AK. 2019/20 GOD. I CIKLUS STUDIJA III UPISNI ROK

 

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.09.2019. god.

 

SMJERNICE za izradu plana realizacije nastave u akademskoj 2019/20. godini
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.09.2019. godine

 

ODLUKA o utvrđivanju maksimalnog opterećenja u nastavi u akademskoj 2019/20. godini za lica koja nisu u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.09.2019. godine

 

Treći septembarski ispitni termin u akademskoj 2018/19. godini

 

ODLUKA o organiziranju trećeg septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.09.2019. godine

 

Održana treća “EU – Western Balkans Media Days” konferencija

 

Obilježavanje Svjetskog dana Univerzitetskog sporta - najava

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA III UPISNI ROK

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

3rd International Health Sciences Congress, Turkey

 

ISPRAVKA DOPUNE JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini objavljenu na web stranici Univerziteta u Tuzli 16.09.2019.godine
Ispravka Dopune Javnog poziva je objavljena 24.09.2019. godine

 

DOPUNA JAVNOG POZIVA za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine
Dopuna Javnog poziva je objavljena 16.09.2019. god.

 

DOPUNE JAVNOG POZIVA i JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja i vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini broj: 03-5097-17.3/18 od 19.09.2018. godine

 

JAVNI POZIV za dostavu ponude za uzimanje u zakup prostora za postavljanje 9 samouslužnih kafe aparata u objektima Univerziteta u Tuzli
Javni poziv je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 16.09.2019. god.
Zahtjev za dostavu ponude

 

Prvi u regiji - NOVI MASTER STUDIJ IZ METODIKE NJEMAČKOG JEZIKA

 

Treći upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

 

TREĆI UPISNI ROK NA UNIVERZITETU U TUZLI
Treći upisni rok je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 13.09.2019. god.

 

Otvoren konkurs za stipendije Vlade Slovačke Republike

 

Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini

 

Erasmus+ međunarodna studentska konferencija u Sofiji, Bugarska

 

Weiser stipendije za akademsko osoblje

 

Poziv za članstvo u Global Young Academy (GYA)

 

PRAVILNIK o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 30.08.2019. god.

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska

 

Univerzitet u Beču – zimska škola za studije historije kulture

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 04.09.2019. god.

PRIJAVA NA KONKURS

 

ODRŽAN PRIJEMNI ISPIT NA DRUGOM UPISNOM ROKU NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2019. god.

 

Rektorica Hadžigrahić upriličila prijem za učesnike Evropskog univerzitetskog prvenstva u borilačkim sportovima

 

 

 

 

Strana      1      2      3    

 

 

ARHIVA  AKTUELNOSTI

 

 

  Povratak