Aktuelno

 

Završna konferencija Tempus projekta „BH kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje - BHQFHE“

 

Održan Erasmus + info dan o mogućnostima studiranja na Masaryk univerzitetu u Brnu, R. Češka

 

Intenzivni kurs njemačkog jezika na Institutu Heidelberger Pädagogium

 

Predstavljeno naučno i stručno stvaralaštvo Odsjeka za historiju

 

Erasmus + stipendija Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugal

 

Poziv na naučnu konferenciju "Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija"

 

Na Fakultetu elektrotehnike održana edukaciona radionica za Lokalnu rundu za evropsko takmičenje "EESTech Challenge"

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta za studente

 

Poziv za učešče na Studentskoj konferenciji u Mariboru, Slovenija

 

Funkciju Rektora Univerziteta u Tuzli obavlja prof.dr. Zumreta Kušljugić

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.03.2017. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.03.2017. god.

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOJ NAOBRAZBI
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 5, dana 17.03.2017. god.

 

Obilježen Međunarodni dan socijalnog rada

 

Prvi radni sastanak u projektu „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini “

 

Erasmus + info dan – mogućnosti studiranja na Masaryk univerzitetu u Brnu, R. Češka

 

Završne pripreme za Dane Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

Poziv na obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada

 

Poziv za učešče na Međunarodnoj ljetnoj školi Kosovo

 

Ljetne škole na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latviji

 

Ljetna akademija politike i međunarodnih studija “Olimpija 2017“, Grčka

 

Poziv na press konferenciju

 

PROCEDURE za izradu plana realizacije nastave za prvi, drugi i treći ciklus studija
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.02.2017. god.

 

Poziv za učešče na Ljetnoj školi u Pragu

 

Obezbijeđen pristup IOPscience bazi podataka za naučno-nastavno osoblje i studente

 

VI International Staff Training Week u Rigi, Latvija

 

Održana press konferencija na Univerzitetu u Tuzli

 

Poziv na press konferenciju

 

Čestitka povodom Međunarodnog dana žena

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST UPRAVNOG ODBORA

 

SAOPŠTENJE PRIVREMENOG SENATA POVODOM DEŠAVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Zbornik konferencije ICEI 2015 Ekonomskog fakulteta indeksiran u CPCI-SSH

 

Konzul Republike Hrvatske u Tuzli posjetio Univerzitet u Tuzli

 

Produženje roka za apliciranje na program stipendiranja ''Stipendium Hungaricum''

 

Drugi poziv za učešće na ''1.Međunarodnoj konferenciji o primjenjenoj nauci, inžinjeringu i matematici''

 

Poziv za prijavu radova za časopis ''Problems of Education in the 21st Century'' (PEC 2017)

 

Otvorene prijave za Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „BoHeMSA“, Nigerija poslala zahtjev za učešće!

 

Fulbright Foreign Student Program za studente istraživače

 

Obavještenje o organizaciji naučnog savjetovanja „Naučna misao u Bosni i Hercegovini-historijski razvoj do kraja XX stoljeća“

 

Čestitka povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

 

Na Filozofskom fakultetu održana tribina povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

 

Stipendijski program Evropskog foruma Alpbach za 2017.

 

Državna stipendija Vlade Republike Koreje za jednog kandidata

 

Stipendije Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana za master i doktorske programe

 

Poziv Centralne evropske inicijative za mlade pisce

 

Državne stipendije Ruske Federacije za građane Bosne i Hercegovine

 

Međunarodna konferencija o upravljanju, umjetnoj inteligenciji, robotici i optimizaciji – ICCAIRO 2017

 

Održana trening radionica u okviru Tempus projekta "BHQFHE" u Splitu, Hrvatska

 

Program Manifestacije "Dani Filozofskog fakulteta"

 

Posjeta delegacije Univerziteta u Pečuhu Univerzitetu u Tuzli

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TREĆEM CIKLUSU – DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 20.02.2017. godine

 

Posjeta delegacije Univerziteta u Pečuhu Univerzitetu u Tuzli - poziv medijima

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Amasya univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

PRAVILNIK O TREĆEM CIKLUSU - DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 08.02.2017. god.

 

Inicijalni sastanak Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication - ABC)

 

I sastanak konzorcija u okviru EU ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education

 

Proglašene najbolje studentske kampanje takmičenja „EU for You“ - Studentima Žurnalistike priznanje za najbolju komunikaciju sa ciljanom skupinom

 

Osnivanje Alumni asocijacije Fakulteta elektrotehnike

 

Online sesija: Fulbright Foreign Student Program/Visiting Student Researcher

 

Stipendije na Eotvos Lorand Univerzitetu u Budimpešti (Mađarska)

 

Stipendije na Univerzitetu u Miškolcu (Mađarska)

 

Erasmus + stipendija Masaryk univerziteta za osoblje

 

Poziv za prijavu za UNESCO/ISEDC program stipendiranja za 2017. godinu

 

Poziv za nominacije za UNESCO/Japan nagradu za obrazovanje za održivi razvoj za 2017. godinu

 

Poziv za učešče na 5. konferenciji institucija visokog obrazovanja: ''Strategije za 4. industrijsku revoluciju''

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Bülent Ecevit univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za  apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog  univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za  apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Ondokuz Mayis univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Akdeniz univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Kampanja studenata Ekonomskog fakulteta u okviru projekta E4U

 

Međunarodna konferencija o matematičkim metodama i kompjuterskim tehnikama u oblasti nauke i inžinjeringa

 

Međunarodna konferencija o upravljanju, umjetnoj inteligenciji, robotici i optimizaciji – ICCAIRO 2017

 

Međunarodna studentska nedjelja u Beogradu - International Student Week Belgrade

 

S T A T U T JU UNIVERZITET U TUZLI
Statut je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.02.2017. god.

 

Sastanak predstavnika Univerziteta u Tuzli sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta i Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona

 

Stipendije Rumunske Države za akademsku 2017/2018 godinu

 

Stipendije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta R Slovenije za akademsku 2017/2018. godinu

 

Održana dvodnevna diseminacijska radionica u okviru Tempus projekta BHQFHE u Sarajevu

 

Potpisana saradnja Pravnog fakulteta u Tuzli i Regulatorne agencije za komunikacije BiH

 

Radni sastanak delegacije švicarskog Univerziteta iz Bazela i Univerziteta u Tuzli

 

Delegacija Ambasade SAD u BiH posjetila Univerzitet u Tuzli

 

Univerzitet u Tuzli domaćin Godišnje proslave volontera

 

Sedmica prevencije raka grlića maternice: podjelom letaka i edukacijom građanstva implementirana prva faza projekta

 

Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Održan intenzivni kurs iz Geografskog informacionog sistema

 

Poziv na Prvu naučnu konferenciju "Savremeni izazovi i perpsektive društvenih i humanističkih studija SIP DHS 2017"

 

Akademsko korištenje profesionalnog softverskog alata pod nazivom PI sistem, kompanije OSIsoft iz Kalifornije (SAD)

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini - najava događaja

 

Održano predavanje studentima Pravnog fakulteta na temu "Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini"

 

Božićna čestitka

 

Radni sastanak delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli

 

 

 

ARHIVA  AKTUELNOSTI