Akti Univerziteta u Tuzli - STRATEGIJE

 

STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE UNIVERZITETA U TUZLI
Strategija internacionalizacije usvojena je na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 31.08.2018. god.

 

 

STRATEGIJA OSIGURANJA KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI 2017-2022
Strategija osiguranja kvaliteta usvojena je na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.07.2017. god.

 

 

 

  Povratak