Akti Univerziteta u Tuzli - SMJERNICE

 

SMJERNICE za izradu plana realizacije nastave u akademskoj 2018/19. godini
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.09.2018. god.

 

 

SMJERNICE za izradu studijskih programa III ciklusa studija
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god.

 

 

SMJERNICE za inoviranje nastavnih planova i programa na fakultetima/akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2011/2012. godine
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 

 

 

   Povratak