Akti Univerziteta u Tuzli - PROCEDURE - A - Z

 

 

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

 

 

PROCEDURE donošenja i evaluacije studijskih programa
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

Tabele uz PROCEDURE donošenja i evaluacije studijskih programa 
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 

 

PROCEDURE obračuna i isplate plaća i naknada plaća
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 21.02.2013. god.

 

 

PROCEDURE o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem  ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 15.04.2015. god.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za F BIH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.06.2016. god.

ODLUKA o dopuni Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 09.10.2017. god.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.03.2018. god.

ODLUKA o izmjeni Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 17.12.2018. god.

 

 

PROCEDURE rukovanja gotovim novcem 
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 

 

PROCEDURE za izradu plana realizacije nastave za prvi, drugi i treći ciklus studija
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.02.2017. god.

 

 

 

    Povratak