Akti Univerziteta u Tuzli - POSLOVNICI

 

 

POSLOVNIK o radu Fonda za finansiranje izdavačke djelatnosti JU Univerziteta u Tuzli
 (oktobar 2005.)

 

 

POSLOVNIK o radu Etičkog komiteta JU Univerzitet u Tuzli
Poslovnik je usvojen na sjednici Etičkog komiteta održanoj 04.02.2005.

 

 

POSLOVNIK o radu Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli
(juli 2002.)

 

 

POSLOVNIK o radu naučno-nastavnog odnosno Umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/Akademije JU Univerzitet u Tuzli
Poslovnik je usvojen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.12.2001.

 

 

POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11. 2000. god.

 

 

   Povratak