Akti Univerziteta u Tuzli - OSTALO - A - Z

 

ETIČKI KODEKS studenata Univerziteta u Tuzli
Etički kodeks studenata je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.02.2013. god.

 

 

INDEKS REGISTAR informacija pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
(mart, 2014)

 

 

KODEKS nastavničke etike 

Ovim Kodeksom propisuju se moralna i etička načela kojih se moraju pridržavati univerzitetski nastavnici, saradnici, naučnici i istraživači koji obavljaju naučno-nastavnu ili umjetničko-nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost u JU Univerzitet u Tuzli.

 

 

LISTA kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja
Lista kategorija je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli  održanoj 18.11.2015. god.

 

 

LISTA srodnih studijskih programa za odobravanje prelazaka studenata sa drugih univerziteta, odnosno sa srodnih studijskih programa Univerziteta u Tuzli
Lista je usvojena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2011. god.

 

 

METODOLOGIJA za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja
(februar 2001.)

 

 

PLAN borbe protiv korupucije Univerziteta u Tuzli sa Akcionim planom za provođenje
(decembar 2018.)

Odluka - Plan borbe protiv korupcije Univerziteta u Tuzli sa Akcionim planom za provođenje i Plan integriteta
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 14.01.2019. god.


 

 

PLAN institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli 

Plan institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli nastao je kao produkt projekta Strateško planiranje institucionalnog plana razvoja koje je Univerzitet proveo pod pokroviteljstvom Svjetske banke. U julu 2001. godine Univerzitet je donio Izjavu o unutrašenjem planiranju, kojom je iskazao namjeru izrade ovakvogplana i zadao osnovne smjernice svoga razvoja.

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

PROGRAM mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2019. godinu
Program je usvojen na sjednici Upravog odbora održanoj 10.07.2019. god.

 

 

RAČUNOVODSTVENE politike za Univerzitet
Računovodstvene politike su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

 

RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA

 

 

VODIČ za pristup informacijama pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama
(mart, 2014)


 

 

    Povratak