Akti Univerziteta u Tuzli - OSTALO

 

 

A - Z

 

 

 

 

INDEKS REGISTAR informacija pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
(mart, 2014)

  

 

VODIČ za pristup informacijama pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama
(mart, 2014)

 

 

PLAN institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli 

Plan institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli nastao je kao produkt projekta Strateško planiranje institucionalnog plana razvoja koje je Univerzitet proveo pod pokroviteljstvom Svjetske banke. U julu 2001. godine Univerzitet je donio Izjavu o unutrašenjem planiranju, kojom je iskazao namjeru izrade ovakvogplana i zadao osnovne smjernice svoga razvoja.

 

 

ETIČKI KODEKS studenata Univerziteta u Tuzli
Etički kodeks studenata je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.02.2013. god.

 

 

KODEKS nastavničke etike 

Ovim Kodeksom propisuju se moralna i etička načela kojih se moraju pridržavati univerzitetski nastavnici, saradnici, naučnici i istraživači koji obavljaju naučno-nastavnu ili umjetničko-nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost u JU Univerzitet u Tuzli.

 

 

RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA

 

 

METODOLOGIJA za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja
(februar 2001.)

 

 

Odluka - Plan borbe protiv korupcije Univerziteta u Tuzli sa Akcionim planom za provođenje i Plan integriteta
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 14.01.2019. god.

 

PLAN borbe protiv korupucije Univerziteta u Tuzli sa Akcionim planom za provođenje
(decembar 2018.)

 

 

RAČUNOVODSTVENE politike za Univerzitet
Računovodstvene politike su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

LISTA kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja
Lista kategorija je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli  održanoj 18.11.2015. god.

 

 

LISTA srodnih studijskih programa za odobravanje prelazaka studenata sa drugih univerziteta, odnosno sa srodnih studijskih programa Univerziteta u Tuzli
Lista je usvojena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2011. god.

 

 

PROGRAM mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2019. godinu
Program je usvojen na sjednici Upravog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 10.07.2019. god.

 


 

   Povratak