Akti Univerziteta u Tuzli - ODLUKE - A - Z


 

ODLUKA o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Odbora Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika održanoj 15.11.2019. godine

 

 

ODLUKA o dodjeli zvanja „počasni doktor nauka“ Univerziteta u Tuzli 
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 24.08.2011. god.

 

 

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 11.06.2019. god.

 

 

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.09.2019. god.

 

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19
Odluka je donesena na vanrednoj sjednici Senata održanoj 26.03.2020. godine

ODLUKA o načinu rada za vrijeme trajanja nesreće uzrokovanje pojavom koronavirusa-(COVID-19)
Odluku donosi Rektorica Univerziteta u Tuzli dana 30.03.2020. godine

ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19) broj: 01-1835-1/20 od 30.03.2020. godine
Odluka je donijela Rektorica Unvierziteta u Tuzli dana 13.04.2020. godine

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 30.04.2020. god.

ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 15.05.2020. god.

 

 

ODLUKA o načinu rada za vrijeme trajanja nesreće uzrokovanje pojavom koronavirusa-(COVID-19)
Odluku donosi Rektorica Univerziteta u Tuzli dana 30.03.2020. godine

ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19) broj: 01-1835-1/20 od 30.03.2020. godine
Odluka je donijela Rektorica Unvierziteta u Tuzli dana 13.04.2020. godine

 

 

ODLUKA o organiziranju trećeg septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 19.09.2019. godine

 

 

ODLUKA o primjeni načela politike osiguranja kvaliteta nastave i mjere za njeno efikasno i zakonito obavljanje na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.10.2014. god.

 

 

ODLUKA o usvajanju obrasca syllabusa nastavnih predmeta
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.04.2014. god.

SYLLABUS OBRAZAC
SYLLABUS za dvosemestralni nastavni predmet (Medicinski fakultet)

 

 

ODLUKA o utvrđivanju cjenovnika za iznamljivanje sportskih dvorana i terena Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cjenovnika za iznamljivanje Univerzitetske sportske dvorane i nogometnog terena u Kampusu Univerziteta u Tuzli broj:04-7559-3.1/13 od 22.10.2013. godine
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 09.10.2017. god.

 

 

ODLUKA o utvrđivanju liste afilijacija fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 11.05.2016. god.

 

 

ODLUKA o utvrđivanju maksimalnog opterećenja u nastavi u akademskoj 2019/20. godini za lica koja nisu u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.09.2019. godine

 

 

ODLUKA o utvrđivanju normativa potrošnje goriva za službena putnička  vozila
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 24.09.2013. godine

ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju normativa potrošnje goriva za službena putnička  vozila
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 22.03.2019. godine

 


 

ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za polaganje ispita studenata u statusu imatrikulanta 
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god. 

 

 

ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za ponovno polaganje završnog ili popravnih ispita iz  nastavnih predmeta studijske godine koju student obnavlja
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 05.07.2017. god.

 

 

ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za štampanje diploma  koje izdaje Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 15.04.2015. god.

 

 

ODLUKA o visini naknade za troškove akademskog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 27.12.2011. god.

 


 

    Povratak