Akti Univerziteta u Tuzli vezani za treći ciklus studija

 

 

Odluka o osnivanju Centra za doktorske studije
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 28.12.2015. godine

 

PRAVILNIK o prihodima i rashodima  trećeg ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.12.2015. god.

 

O D L U K A o utvrđivanju elemenata za izradu ugovora o angažovanju spoljnjih saradnika u izvođenju nastave  na   trećem ciklusu studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli  koji  se realizira od  akademske 2015/16. godine
Odluku  je donio Rektor Univerziteta u Tuzli, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli, dana 28.12.2015.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 25.01.2016. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.05.2015. godine

 

Pravilnik o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.11.2013. godine

 

Pravilnik o  izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.11.2013. godine

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.04.2013. godine

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2012. godine

 

Pravilnik o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 22.12.2010. godine

 

ODLUKA o prihodima i rashodima trećeg ciklusa studija - doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli za generaciju studenata upisanu akademske 2012/2013 godine
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 03.12.2013. god.

 

SMJERNICE ZA IZRADU STUDIJSKIH PROGRAMA III CIKLUSA STUDIJA 
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god.

 

PRAVILNIK o načinu formiranja repozitorija doktorskih disertacija na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.10.2012. god.