Akti/dokumenti

PRAVILNIK o načinu formiranja repozitorija doktorskih disertacija na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.10.2012. god.

 

 

PRAVILNIK O RADU SA KORISNICIMA USLUGA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE

Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 27.06.2011. god.