Akademsko priznavanje u skladu sa odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 21.02.2018. god.

 

 

 

U sklopu implementacije Erasmus+ projekta za izgradnju kapaciteta „Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u BiH“ (STINT) u kojem učestvuje svih osam bh. državnih univerziteta i predstavnici vlasti iz oblasti visokog obrazovanja, a na osnovu preporuka Izvršne agencije za audiovizuelnu komunikaciju (EACEA), u utorak 20. februara 2018. godine na Univerzitetu u Tuzli, održana je radionica u vezi sa praksom akademskog priznavanja na svim visokoškolskim ustanovama. Predavači na ovoj radionici su bili dr. Jelena Starčević iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Dženan Omanović iz Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

 

 

 

 

U okviru predavanja bilo je riječi o mobilnosti i poboljšanju akademskog i stručnog priznavanja kroz razmjenu informacija o obrazovnim sistemima zemalja članica i razmjenu informacija o inozemnim obrazovnim sistemima, diplomama i kvalifikacijama izdatim u drugim regionima svijeta, kao i o širenju dobre prakse priznavanja u skladu sa odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju (LRC).


Radionicu su prisustvovali prodekani i pravnici fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli, kao i uposlenici Rektorata koji se bave aktivnostima akademskog priznavanja, te je ova radionica bila prilika za razmjenu iskustava i iznošenje problema sa kojima se susreću.