Akademija dramskih umjetnosti obilježila 19 godina postojanja i rada

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 28.12.2017. god.

 

 

 

 

Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli danas je, uz prisustvo studenata, obilježila 19 godina postojanja i rada.

 

 

Akademija dramskih umjetnosti obilježila 19 godina postojanja i rada

 

 

Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli osnovana je Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona 28.12.1998. godine. Na Akademiji su, u okviru prvog ciklusa studija, aktivna dva studijska programa: studijski program Gluma i studijski program Produkcija. Od akademske 2007/2008. godine upis na studijske programe vrši se bijenalno tako da se svake godine naizmjenično prima po jedna klasa Glume odnosno klasa Produkcije. Od akademske 2012/2013. godine u okviru drugog ciklusa studija aktivan je studijski program Gluma, a od akademske 2013/2014. otvoren je i studijski program Produkcija.


Od osnivanja do danas dekani Akademije su bili Miralem Zupčević, red. prof., Dr. sc. Ahmet Kasumović, red. prof., Vlado Kerošević, red. prof., Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr. prof. Sadašnja dekanica Akademije dramskih umjetnosti je dr.sc. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.