OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 16.06.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Emir Ahmetović, dipl. ekonomista, dana 13.07.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Uticaj organizacijske kulture na uspješnost procesa provođenja strateških i organizacijskih promjena u bosanskohercegovačkim preduzećima»,

 

pred Komisijom u sastavu:


1.dr.sc. Adil Kurtić, professor emeritus za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Adisa Delić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3.dr.sc. Bahrija Umihanić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.