HEA objavila novi konkurs za stručnjake

CENTAR ZA OSIGURANJE KVALITETA I INTERNU EVALUACIJU
Tuzla, 05.04.2013. god.

 

 

 

Ovim putem Vas obavještavamo da je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta objavila je javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Stručnjaci se biraju u četiri kategorije i to: stručnjaci–predstavnici akademske zajednice u BiH, stručnjaci-predstavnici privrede i prakse, studenti i međunarodni stručnjaci.

 

 

Javni konkurs
Konkurs je raspisan 02.04.2013. god. i otvoren je 30 dana.

 

Prijavni obrazac