OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTETOBJAVLJUJE


Elida Ademović, dipl. oec. branit će magistarski rad pod naslovom

 

„Specifičnosti menadžmenta inovacija u farmaceutskoj industriji“

 

dana 26.02.2015. godine u 9,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:1. Dr. sc. Adil Kurtić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sc. Bahrija Umihanić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
3. Dr. sc. Adisa Delić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati.

 REZIME RADA


Inovativna organizacija nastaje kao odgovor na promjene koje su sve učestalije, obimnije i složenije, a uspješnost upravljanja tim promjenama je od presudnog značaja za opstanak i rast preduzeća. Preduzeća koja žele  uspjeh i napredovanje u tržišnom pogledu, moraju biti inovativna. Znanje kao resurs treba preduzećima da obezbjedi inovativnost, poboljšanje usluga, povećanje prihoda i druge mnogobrojne prednosti. Organizacije se sve više pretvaraju u inovacione, pri čemu kao predmet inovacije postaju ne samo proizvodi i tehnologije, nego i načini organizacije i uzajamnog djelovanja s kupcima.

Upravljanje inovacijama u farmaceutskoj industriji predstavlja sve veći ekonomski pritisak za ostvarenjem efikasnosti, a koja se odražava kroz odnos troškova i prihoda koje ta industrija ostvaruje. Inovativnost je danas, uslov konkurentnosti, jedan od ključnih elemenata savremenog menadžmenta, ali i svakodnevne kulture. Farmaceutska industrija danas je iznimno dinamično i kompleksno područje u kojem se regulatorni zahtjevi neprestano mijenjaju, kriteriji zaoštravaju, a konkurentsko okruženje sve je složenije. Inovacija više nije izbor, već nužnost.

Ono što u Bosni i Hercegovini trenutno nedostaje u daleko većem obimu, su upravo inovacioni proizvodno razvojni projekti. Razvojni aspekti ovakvih projekata od ključnog su značaja jer u principu predstavljaju izvoz vlastitog znanja (know-howa), te razvoja vlastitih proizvodnih kapaciteta, njihovo daljnje usavršavanje i razvoj, što doprinosi iskustvenom utemeljenju za buduće generacije. U ovom magistarskom radu nastoji se ispitati na koji način upravljati razvojem inovacionog procesa u farmaceutskoj industriji kako bi se što uspješnije prešao put od ideje do farmaceutskog proizvoda, koji je ekonomski opravdan, utrživ i konkurentan na domaćem i međunarodnom tržištu.