Academic calendar

 


RASPORED PREDAVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI PUTEM JAVNOG MODULA STUDENTSKOG SERVISA
Za prikaz, molimo pratite sljedeći
link.

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar

 

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -ljetni semestar

 

 

EKONOMSKI FAKULTET

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar

 

 

POSLOVNA ADMINISTRACIJA I VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar

 

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar


 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

 

   Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god.- ljetni semestar

   Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god.- zimski semestar

 

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestarFARMACEUTSKI FAKULTET

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar

 

 

MAŠINSKI FAKULTET

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar

 


MEDICINSKI FAKULTET

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -ljetni semestar

 

ODSJEK ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -ljetni semestar

 

 

PRAVNI FAKULTET

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar - redovni studij

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar - vanredni studij

 

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar

 

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar

 

 

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2013/14. god. -zimski semestar