ABC- Assisting Better Communication

 

 


 

 

 

Sastanak konzorcijuma na Univerzitetu u Zagrebu uz podršku Erasmus+ programa Evropske Unije u okviru projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication - ABC)

 

Na Univerzitetu u Tuzli održan okrugli sto «Etika, standardi i identitet edukacijsko-rehabilitacijskog stručnjaka»

 

Studijska posjeta Univerzitetu u Haifi i Ono Academskom Koledžu u Izraelu uz podršku Erasmus+ programa Evropske Unije u okviru projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication - ABC)

 

Na Univerzitetu u Tuzli održan Okrugli sto na temu «Interdisciplinarnost u logopediji: Stanje i perspektive»

 

Treća studijska posjeta u okviru Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication - ABC) Univerzitetu u Aveiru, Portugal

 

Studijska posjeta Univerzitetu u Groningenu u okviru Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication - ABC)

 

Inicijalni sastanak Erasmus + projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (Assisting Better Communication - ABC)