Guide for Prospective Students

FOR PROSPECTIVE STUDENTS

Visit our website “STUDYING AT THE UNTZ" and meet your needs at one of the faculties of the University of Tuzla.

 

 

 

Guide for Prospective Students

 

 

 


Svečana akademija prijema brucosa u akademsku zajednicu

 

Poziv na svečanu akademiju prijema brucoša u akademsku zajednicu

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA - III UPISNI ROK

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA - III UPISNI ROK

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

Treći upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

 

KONAČNE RANG LISTE  ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA- II UPISNI ROK

 

O B J A V A ZA treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 16.06.2018. godine
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 07.09.2018. godine

 

K O N K UR S  za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra u akademskoj 2018/2019. godini

 

K O N K UR S  za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/2019. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 07.09.2018. godine

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA - II UPISNI ROK

 

Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

Prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

 

Dani otvorenih vrata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - najava

 

Press konferencija na UNTZ: Drugi upisni rok početkom septembra

 

KONAČNE RANG LISTE ZA I CIKLUS STUDIJA I INTEGRIRANI I I II CIKLUS STUDIJA - I UPISNI ROK

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA I CIKLUS STUDIJA I INTEGRIRANI I I II CIKLUS STUDIJA - I UPISNI ROK

 

Press konferencija na UNTZ: Drugi upisni rok početkom septembra

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠEN PRIJEMNI ISPIT

 

Odluka o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 17.07.2018. god.

 

Odluka o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 26.06.2018. god.

 

Utvrđeni troškovi studiranja na Univerzitetu u Tuzli

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2018. god.

 

Utvrđen broj studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.

 

STUDIRAJTE NA UNIVERZITETU U TUZLI: VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE

 

ŽELITE STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI: DANI OTVORENIH VRATA

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

 

 

 

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.
 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?