8. međunarodna sedmica na Univerzitetu Pamukkale, Turska za osoblje – 8th International Week

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.03.2018.godine

Obavještavamo vas da je Univerzitet Pamukkale, Denizli, Turska objavio poziv za učešće na 8.međunarodnoj sedmici za akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli (teaching mobility). Poziv je otvoren za dodjelu 2 stipendije osoblju.  Događaj će se održati od 07. do 11. 05. 2018. godine na Univerzitetu Pamukkale, Denizli, Turska, te povodom ovog događaja osoblje će moći ostvariti mobilnost u okviru Erasmus+.

Stipendija za osoblje obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i dnevnicu u iznosu od 140 EUR.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu:

1. Prijavni obrazac (dostavljate Uredu i Univerzitetu Pamukkale)
2. CV
3. Scan pasoša
4. Ugovor o mobilnosti/Teaching

Rok za dostavljanje prijava je 30.03.2018.godine.

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu putem protokola u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ERASMUS+ PAMUKKALE i putem e-mail adrese: international@untz.ba.

Više informacija o programu potražite na web stranici:
http://staffmobility.eu/staffweek/pau-8th-international-week


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.


Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528