21. LJETNI UNIVERZITET LJUT 2016

URED ZA MEĐUUNIVERZITETSKU SARADNJU
U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
Tuzla, 27.05.2016. god.

 

 

 

 

 

 

Univerzitet u Tuzli organizira tradicionalnu manifestaciju 21. Ljetni Univerzitet – LJUT 2016, koja će se održati u periodu od 01. do 12. juna 2016. godine u Tuzli. Centralna tema ovogodišnjeg LJUT-a je „Mobilnost – priprema za globalno radno okruženje“ koja će okupiti brojne stručnjake i studente iz zemlje i regiona.

Od samog osnivanja, 1996. godine, LJUT okuplja stručnjake i studente iz zemjje i inostranstva, stvarajući široku mrežu entuzijasta koji nastavljaju sarađivati i nakon ove manifestacije. Veliki izbor kurseva i predavanja koji drže eminentni profesori i predavači u stimulirajućoj akademskoj sredini svakako su garancija bogatog iskustva akademske i kulturne razmjene.

Više informacija o učešću na predavanjima, radionicama i kursevima koji će biti organizovani u okviru manifestacije LJUT 2016. može se dobiti u Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli putem telefona+ 387 35 300 526 ili e-mail: international@untz.ba .

 

 

 

Više informacija