21ljut2016

                                                       

 

 

Šta je to Ljetni Univerzitet?                                    Program                                    Sponzori

 

 

 

 

 


 

 

 

 

LJETNI UNIVERZITET U TUZLI

 

 

 Odigran tradicionalni odbojkaški turnir na pijesku i košarkaška revijalna utakmica

 

Završena Međunarodna Ljetna škola pod nazivom „Transdisciplinarna saradnja i kvalitativna istraživaja“

 

Prezentirani rezultati naučno-istraživačkog projekta "Provedba edukativnih programa u funkciji implementacije koncepta cjeloživotnog učenja"

 

Odbojka na pijesku - najava događaja

 

Održan radni sastanak Stručnog savjetodavnog odbora SCOPES projekta pod nazivom "Osnivanje Centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli"

 

Otvorena Međunarodna Ljetna škola "Metode kvalitativnih istraživanja i trandisciplinarna saradnja"

 

Održani predavanja i vježbe na temu "Simulacija procesa proizvodnje i montaže"

 

Održani predavanja i vježbe na temu "Upravljanje industrijskim robotima – KUKA KRC4“

 

Otvoren Treći međunarodni naučni skup iz područja građevinarstva i okolišnog inženjerstva EGTZ 2016.

 

Završen Malonogometni turnir "Studenjak"

 

Povodom održavanja 21. Ljetnog Univerziteta održana press konferencija

 

PROGRAM LJETNOG UNIVERZITETA

 

PROGRAM SPORTSKIH AKTIVNOSTI

 

21. LJETNI UNIVERZITET 2016 "Mobilnost – priprema za globalno radno okruženje" - najava događaja

 

Predavanja i vježbe na temu "Simulacija procesa proizvodnje i montaže" - Mašinski fakultet

 

Predavanja i vježbe na temu „Upravljanje industrijskim robotima – KUKA KRC4“ - Mašinski fakultet

 

Međunarodna ljetna škola pod nazivom: „Metode kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarna saradanja“

 

Šta je to Ljetni Univerzitet?

 

 

20. LJETNI UNIVERZITET TUZLA   19. LJETNI UNIVERZITET TUZLA   18. LJETNI UNIVERZITET TUZLA   17. LJETNI UNIVERZITET TUZLA