2018 Danube:Future Interdisciplinary School (DIS)

Ured za međuuniverzitetsku
saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 31.05.2018.godine

 


2018 Danube:Future Interdisciplinary School (DIS)
 Project Management and Entrepreneurship for Sustainable Development of the Regions in the Danube River Basin

University of Ruse, Bulgaria, September            9th – 16th, 2018Više informacija na sljedećim poveznicama:

Poziv za apliciranje

Pismo za članove AARC-DRC