10. međunarodna sedmica na Univerzitetu Pamukkale, Turska za akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli– 10th International Week

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla,03.02.2020.godine

Obavještavamo vas da je Univerzitet Pamukkale, Denizli, Turska objavio poziv za učešće na 10.međunarodnoj sedmici za akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli (teaching mobility). Događaj će se održati od 30.03. do 03. 04. 2020. godine na Univerzitetu Pamukkale, Denizli, Turska.

Poziv je otvoren za akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli.
Od svakog učesnika se očekuje da održi prezentaciju o Univerzitetu.

Učesnici snose putne troškove, troškove smještaja i hrane!!

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:

1. Prijavni obrazac (dostavljate Uredu i Univerzitetu Pamukkale)
2. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
3. Scan pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.Ugovor o mobilnosti (Teaching)

PROGRAM


Rok za dostavljanje prijava je 15.03.2020.godine.

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu putem e-mail adrese: international@untz.ba.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528