KONKURS za izbor i imenovanje dekana Fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 17.09.2020. god.