JAVNI KONKURS za izbor direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli

 

JAVNI KONKURS za izbor direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli
Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 11.03.2020. god.