PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Tuzli

 

PRAVILNIK  o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 14.02.2020. god.