Poslovnik o radu Vijeća Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli

 

POSLOVNIK o radu Vijeća Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 14.02.2020. god.