Poslovnik o radu Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Tuzli

 

POSLOVNIK o radu Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 14.02.2020. god.