KONKURS za izbor i imenovanje dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

KONKURS za izbor i imenovanje dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 01.11.2019. god.