ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.09.2019. god.