PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli

 

 

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.02.2019. godine