K O N K U R S za izbor i imenovanje dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

K O N K U R S za izbor i imenovanje dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 05.02.2019. god.