PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA Univerziteta u Tuzli objavljenog u dnevnom listu "Oslobođenje" dana 09.12.2017. godine

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA Univerziteta u Tuzli objavljenog u dnevnom listu "Oslobođenje" dana 09.12.2017. godine
Poništenje Konkursa je objavljeno u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 30.01.2019. god.