O B A V J E Š T E NJ E O PONIŠTENJU KONKURSA za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Viši laborant" na Medicinskom fakultetu