Odluka o utvrđivanju cjenovnika za iznamljivanje sportskih dvorana i terena Univerziteta u Tuzli

 

Odluka o utvrđivanju cjenovnika za iznamljivanje sportskih dvorana i terena Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.