O D L U K A O IZMJENAMA PRAVILA STUDIRANJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI

O D L U K A O IZMJENAMA  PRAVILA STUDIRANJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 28.09.2018. godine