O D L U K A o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2018/19. godinu

 

O D L U K A o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2018/19. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 06.07.2018. god.