K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli

 

K O N K U R S  za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 22.06.2018. godine