K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Konkurs i Oglas su objavljeni u dnevnom listu "Oslobođenje" od 13.06.2018. godine